Explosiva kostnader för förnybar energi sätter tysk budget under press

Vindkraft vid stranden. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: sonnydelrosario

I Tyskland växer kostnaderna för utveckling av förnybar energi snabbare än förväntat, vilket orsakar ekonomisk huvudvärk för den landets federala regering. Det så kallade EEG-kontot, avsett för att finansiera stöd till förnybar energi enligt lagen om förnybara energikällor (EEG), är nu nästan tömt, vilket tvingar regeringen att hitta extra medel för att täcka bristen.

- Tysklands finansministerium har begärt en extra budget på 8,769 miljarder euro för att finansiera stödet, meddelar Florian Toncar, statssekreterare i finansdepartementet, i ett brev till Helge Braun, ordförande för budgetutskottet i förbundsdagen.

Ekonomiskt dilemma för Tyskland när stöd till förnyelsebar energi överskrider beräkningar

Den aktuella situationen belyser en växande finansiell börda för den tyska statskassan. Tidigare prognoser hade beräknat att de tillgängliga medlen på 10,6 miljarder euro skulle räcka för hela året, baserat på en bedömning av överföringsnätsoperatörerna 50Hertz, Amprion, Tennet och TransnetBW från hösten 2023. Dessa operatörer sköter EEG-kontot och hade tidigare i januari varnat för att medlen kunde bli otillräckliga.

Nu visar det sig att prognoserna inte stämmer. Redan i juli krävs 2,1 miljarder euro för att täcka månadens utbetalningar, vilket i stort sett tömmer kontot.

- Vi står inför en stor utmaning. Mitt i en tid med sjunkande elpriser ökar behovet av finansiellt stöd till våra förnybara energiprojekt markant, säger en branschinsider.

Ingen säkerhet för solenergiindustrin

Det sjunkande priset på el i grossisthandeln, samtidigt som ersättningen till producenter av förnybar energi är fastställd på höga nivåer i 20 år, förvärrar situationen. Det skapar en allt större skillnad mellan vad producenterna får betalt och vad de faktiskt tjänar på att sälja sin el.

Denna utveckling sätter landets finansdepartement under allt större press att hitta lösningar som kan säkra fortsatt stöd till förnybar energi utan att förvärra den redan ansträngda federala budgeten. Diskussioner pågår och en detaljerad plan förväntas presenteras i ett pressmöte av finansdepartementet i juli, där nästa steg för att hantera den ekonomiska bördan från EEG-kontot kommer att diskuteras.

Situationen speglar de bredare utmaningarna som Tyskland och andra länder står inför i övergången till en mer hållbar energiproduktion, där kostnader och infrastrukturbehov ofta överstiger initiala beräkningar.

Källa: Handelsblatt

 

 

 

 

4