Solceller i kombination med jordbruk testas genom Interreg-projekt

Solceller i kombination med jordbruk ska testas genom Interreg-projekt. Foto: Hushållningssällskapet

Kan solceller installeras på åkermark samtidigt som jorden brukas? Hushållningssällskapet Halland, tillsammans med tio parter från Sverige och Danmark, har beviljats medel från Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak för att starta ett projekt som undersöker detta. Målet är att testa olika metoder för att kombinera jordbruk och solenergi.

För att nå EU:s klimatomställningsmål behövs en expansion av förnybara energikällor, där utvecklingen av förnybar energiteknik måste gå hand i hand med energieffektivitet och effektiv markanvändning. Håkan Cajander, Senior projektledare vid Hushållningssällskapet Halland, ser ett stort behov av det beviljade solbruksprojektet.

– Både Danmark och Sverige behöver lösningar som kan skapa flera nyttor på samma mark. En sådan lösning är att kombinera jordbruk och solenergi, säger Håkan Cajander.

Forskning

Förprojektet som avslutades i februari i år visade att det finns begränsad forskning och erfarenhet kring hur och om solbrukssystem kan utformas i Norden för att både effektivt producera solenergi och bibehålla eller förbättra livsmedelsproduktionen.

– Det finns väldigt lite beprövad forskning i Norden, därför är det viktigt att genomföra detta projekt. Vi kommer att skapa Nordens första Living Lab med demonstrationsmiljöer i Sverige och Danmark, där vi kan testa olika metoder och grödor på olika platser och jordar, berättar Håkan Cajander.

Långsiktigt Arbete

För att utvärdera solbrukssystem krävs ett långsiktigt utvecklingsarbete. Projektet ska analysera hur solceller, grödor, jordbruksmaskiner och energilagring kan användas och kombineras i praktiken.

– Ju längre tid som gått sedan vi gjorde ansökan, desto mer aktuell blir frågan. Kombinationen av att öka elförsörjningen samtidigt som livsmedelsproduktionen bibehålls eller ökas är högst relevant, men det behövs mer kunskap, avslutar Håkan Cajander.