Rekorddeltagande på Intersolar speglar branschens exempellösa uppsving

110 000 besökare från 176 länder deltog på Intersolar 2024. Foto: Simon Matthis
Astorios från USA, en av mycket få utställare från Nordmarika, tryckte på att en majoritet av de anställda i företaget, liksom vd:en, är kvinnor. Foto: Simon Matthis
Foto: Simon Matthis
Foto: Simon Matthis
Foto: Simon Matthis

Intersolar 2024 – Europas konferens och mässa för solenergibranschen – har nyligen avslutats i München i Tyskland. Tre fullspäckade utställningsdagar i inte mindre 19 mässhallar och utomhusytor om 206 000 kvadratmeter, drog rekordmånga utställare och besökare.

Solenerginyheter.se och energinyheter.se var på plats i München.

”Immense” (enormt) var ordet på allas läppar och i nästa andetag betonades det extremt stora kinesiska deltagandet. Hela mässhallar var fullbokade av kinesiska företag.

När arrangörerna summerar konferensen har man räknat till 110 000 besökare från 176 länder. Men det var som sagt det kinesiska deltagandet som dominerade.

Även om man ska vara försiktig att dra för långtgående slutsatser av en mässa, finns det nog fog för att hävda att den enorma uppslutningen också reflekterar den häpnadsväckande tillväxten för solenergibranschen det senaste året. Av rapporten ”Global Market Outlook 2024” framgår att branschen fick uppleva dubbelsiffriga tillväxttal i fjol, något som ingen analytiker hade räknat med för ”en så pass etablerad sektor som solenergi”.

Svindlande 447 GW ny solcellskapacitet installerades 2023, vilket är en uppgång på 87 procent jämfört med 2022. Tillväxttal som inte observerats sedan 2010, då solenergimarknaden bara vägde 4 procent jämfört med i dag.

En stor del av denna ökning får dock tillskrivas Kina där marknaden för solenergi växte med 167 procent på ett år. Bara det landet representerade 57 procent av ökningen i världen förra året.