Nytt från SolarEdge - Integrerad plattform för optimering av C&I energitillämpningar

Foto: SolarEdge

Den 18 juni 2024 tillkännagav SolarEdge Technologies, Inc., aktör inom energiteknik, den globala lanseringen av SolarEdge ONE för kommersiella och industriella tillämpningar (C&I). Denna mjukvarubaserade energioptimeringsplattform förväntas bli allmänt tillgänglig inom de kommande månaderna.

SolarEdge ONE för C&I är företagets första energioptimeringsplattform, speciellt utformad för operatörer av större solenergianläggningar, drift- och underhållsaktörer (O&M) samt företagsmarknaden. Plattformen är designad för att automatiskt och kontinuerligt hantera anläggningens energiproduktion, lagring och förbrukning, vilket gör det möjligt för företag att maximera sina energibesparingar och uppnå miljömål genom att använda dataanalys i realtid för att fatta välgrundade beslut.

SolarEdge ONE för C&I erbjuder avancerad övervakning av solceller och verktyg för hantering av solcellsflottor, speciellt anpassade för C&I-applikationer. Plattformen kommer att tillhandahålla djupgående prestandaanalys på panelnivå och är avsedd att hjälpa operatörer och underhållsteam att minimera driftstopp och minska anläggningsbesök med funktioner som fjärrfelsökning, enhetshantering och fjärrkonfiguration. Ett varningssystem gör det möjligt att proaktivt åtgärda kritiska problem och förlänga systemets prestanda.

Den är utformad som ett sammanhängande ekosystem för att styra och hantera alla energitillgångar inom en anläggning, inklusive solceller, lagringsenheter, elfordonsladdare och byggnadsfunktioner som uppvärmning, ventilation och belysning. Plattformen ger olika intressenter inom en organisation insikter om energianvändning och eliminerar behovet av komplicerade tredjepartsintegrationer.

Zvi Lando, VD på SolarEdge, kommenterade: Resultatet av våra senaste strategiska förvärv av mjukvaruföretagen Wevo, som hanterar elbilsladdning, och Hark, som optimerar energitillgångar i byggnader. Plattformen kombinerar vår expertis inom energioptimering för C&I med vår hårdvaruportfölj av växelriktare och nya lagringssystem, och erbjuder kunderna ett komplett integrerat ekosystem för energibesparingar från en enda leverantör. Vi tror att denna lösning kommer att ge betydande värde för företag i deras energiomställning genom att erbjuda en tekniskt avancerad och framtidssäker lösning som kan anpassas efter deras förändrade behov."