Solid Vind & Sol expanderar med tre nya solenergiprojekt i elområde 4

Foto: Solid Vind & Sol

Solid Vind & Sol fortsätter att främja en hållbar framtid genom att ingå avtal för att bygga tre nya solcells- och batterianläggningar i elområde 4. Dessa projekt har en kombinerad kapacitet på 6 MW och representerar ett betydande steg i företagets mål att omvandla oanvända områden till effektiva energikällor.

Planerat att starta under andra halvåret 2024, förutsatt att alla nödvändiga tillstånd erhålls, ingår dessa projekt i Solid Vind & Sols strategi att lokalt producera grön och hållbar energi där behovet är störst. Genom att placera anläggningarna på stora, tidigare oanvända takytor och markområden tar företaget ett konkret grepp om energiproduktionen samtidigt som de minskar koldioxidutsläppen.

Thomas Ekelöf, VD på Solid Vind & Sol, kommenterar: "Genom att integrera solenergi och batterilösningar på platser som tidigare inte utnyttjats, kan vi möta den lokala energiförbrukningen och erbjuda långsiktigt hållbara och ekonomiska lösningar för fastighetsägare och företag."

David Alvarez, Co-Founder & COO på Opportun Capital Partners, uttrycker sin entusiasm: "Vi är mycket glada över Solid Vind & Sols nya projekt. Planerna på att bygga tre solcells- och batterianläggningar i elområde 4 är ett viktigt steg mot en hållbar framtid. Vi ser fram emot att samarbeta med Solid Vind & Sol för att omvandla oanvända områden till effektiva energikällor."