Kontrovers kring Italiens solenergisatsning på åkermark

Melonis koalition bromsar utrullningen av solpaneler på åkermark, vilket hon har beskrivit som "ett hot mot vår livsmedelssuveränitet" – ett påstående som vissa bönder och experter på solenergi har motsagt. Meloni beskrev dekretet som "en pragmatisk åtgärd som korrigerar... de ideologiska ekofantasierna som Italien och dess bönder har varit offer för". Foto: Wikipedia Common, kredit: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi

Den italienska premiärministern Giorgia Meloni har infört nya begränsningar för installation av solpaneler på jordbruksmark, vilket har framkallat en blandad reaktion från både jordbrukare och solenergiexperter.

Regeringens nöddekret förbjuder markmonterade solpaneler på jordbruksmarker och kräver istället att installationerna placeras minst 2,1 meter över marken för att möjliggöra odling under panelerna. Detta nya krav beskrivs som ett praktiskt tillvägagångssätt för att korrigera tidigare miljörelaterade överdrifter som anses ha missgynnat Italiens lantbrukare.

Nya restriktioner för solpaneler

Trots att solenergi anses vara den billigaste energikällan just nu, framför kritiker oro över att de nya, dyrare "agri-voltaiska" panelerna kommer att minska sektorns konkurrenskraft. Det har också framförts att regeringens åtgärder kan äventyra Italiens förmåga att uppfylla internationella åtaganden om att nå 80GW solenergikapacitet till 2030. Solenergiexperter varnar för att de nya reglerna kan hämma utbyggnaden av solkraft.

Jordbrukares syn på solenergi

Trots påståenden om att solpaneler på åkermark hotar nationens livsmedelssäkerhet, visar många jordbrukare ett fortsatt stöd för solenergiprojekt. De argumenterar att många av de marker som är zonade för jordbruk inte är lämpliga för odling, särskilt i områden utan bevattningssystem. En jordbrukare från Basilicata delar med sig av att han arrenderar ut mark till solenergiprojekt som ett ekonomiskt stöd och som en lösning på de utmaningar som torka och höga odlingskostnader medför.

Politiska och ekonomiska spänningar

Solenergins utveckling i Italien krockar ibland med andra ekonomiska intressen. Den italienska jordbrukslobbyn Coldiretti har applåderat det nya förbudet och betonar att regeringen bör investera i bevattningssystem istället för att tillåta privata utvecklare att använda torra marginalmarker för solparker. De menar att investeringar i bevattning skulle möjliggöra full produktionskapacitet för jordbruksmarken.

Vindkraftens utmaningar

Vindkraftverk har sina egna utmaningar som påverkar lokalbefolkningar och miljön. De kan exempelvis skapa visuell och ljudmässig påverkan på omgivningen och kräver stora mängder material och energi för konstruktion och underhåll. Integrering av stora vindkraftsprojekt kan också kräva betydande landskapsförändringar och leda till biologisk mångfaldsförlust. Dessa aspekter måste hanteras noggrant för att balansera energiproduktionens fördelar med miljöskydd och lokal acceptans.

Källa: Financial Times

 

 

 

 

4