Fenix Solar går i samarbete med Ecokraft för optimerade solcellslösningar

Bild: Ecokraft & Fenixsolar

Ecokraft, leverantör av solenergilösningar, har förvärvat Fenix Solar, ett företag specialiserat på övervakning och optimering av solcellsanläggningar.

"Genom förvärvet av Fenix Solar AB stärker vi vår position inom hållbara energilösningar i Sverige och implementerar vår tillväxtstrategi", säger Johan Nyblom, VD för Ecokraft.

Fenix Solars avancerade teknologi för optimering och proaktiv felavhjälpning möjliggör lösningar genom att analysera olika mätvärden. Så kunderna snabbt upptäcka fel och produktionsförluster och därmed förbättra prestandan hos sina solcellsanläggningar.

"Fenix Solars teknik kompletterar vår portfölj på ett utmärkt sätt och stärker vår förmåga att leverera säkra och effektiva solenergilösningar", tillägger Johan Nyblom.

"Vi är glada över att bli en del av den större familjen och är övertygade om att våra möjligheter att göra verklig skillnad för branschen kommer att öka avsevärt. Vi ser fram emot att samarbeta med teamet hos Ecokraft", säger Eric Witt, VD för Fenix Solar.