Sydkorea kommer att satsa på förnybar energi och kärnkraft för att möta AI-driven kraftboom

Sydkoreansk vind- och solenergipark.Foto: IEA Wind TCP

Sydkorea planerar att generera 70 procent av sin energi från kolfria källor år 2038 – upp från mindre än 40 procent 2023 – enligt landets 11:e grundläggande elplan, som kommer att fungera som en plan för dess energimix över nästa 15 år.

Regeringen avser att mer än tredubbla sol- och vindkraftproduktionen till 72GW år 2030, från 23GW 2022, men bibehöll också en plan som går ut på att lägga till ytterligare fyra kärnkraftverk till 2038, enligt landets handels- och industriministerium.

Planen, som fortfarande väntar på att slutföras av regeringen, har som mål att den totala kraftproduktionskapaciteten ska öka till 157,8 GW 2038 från 134,5 GW i slutet av 2022.

Förväntas växa

Landets industridepartement uppgav att energiförbrukningen förväntas växa kraftigt i takt med att datacenter och halvledarfabriker expanderar för att möta efterfrågan på artificiell intelligens.

Förnybara källor och kärnkraft kommer att stå för 70 % av elproduktionen 2038, upp från mindre än 40 % 2023, enligt utkastet till planen.

Sydkorea har för närvarande ett framväxande havsbaserad vindkraftspark.

Minskat beroende

Sydkorea planerar att ersätta 12 åldrande koleldade kraftverk med kolfria kraftkällor, inklusive vätgasbaserad kraftproduktion och pumpad lagringsvattenkraft.

Men presidenten har lovat att hitta en balans genom att öka antalet aktiva kärnkraftverk till 30 och ersätta några av sina pensionerade koleldade kraftverk med anläggningar som eldas med flytande naturgas.

Källa: Energy News