Solare Nordic och Silvestica ingår avtal om ny solpark i Dalarna

Fredric Blommé Sekund, VD för Solare Nordic AB. Foto: Solare Nordic

Solare Nordic AB, aktör inom förnybar energi, har undertecknat ett avtal med Silvestica 2 Green Forest Sverige AB, en del av Silvestica Green Forest-koncernen, för att arrendera 117 hektar mark för att utveckla en solpark.

Enligt avtalet kommer marken att arrenderas för att bygga och driva en solpark, vilket kommer att markant öka produktionen av förnybar el i regionen. Den planerade solparken förväntas producera över 80 000 000 kWh förnybar el per år, motsvarande energiförbrukningen för cirka 4 000 villor, vilket motsvarar ungefär 50 % av alla radhus, kedjehus eller villor i Borlänge. Dessutom förväntas projektet minska koldioxidutsläppen med cirka 48 000 ton årligen, vilket motsvarar de årliga utsläppen från 32 000 personbilar. Dalarna är en av de delar av Sverige med störst behov av ökad energiproduktion, med den högsta förväntade ökningen av elanvändningen i landet. Det görs även betydande investeringar i elnätet i Dalarna. Slutligen planeras parken att utformas för att gynna den biologiska mångfalden genom åtgärder som rör växtval och bevarande av död ved med mera.

"Vi är nöjda över att ha ingått detta avtal med Silvestica 2 Green Forest Sverige AB för att utveckla en solpark på den arrenderade marken. Detta är ett steg i riktning mot vår strävan att främja hållbar energiproduktion och minska vår klimatpåverkan. Dessutom ser vi redan nu fram emot framtida samarbeten med Silvestica kring ytterligare fastigheter," säger Fredric Blommé Sekund, VD för Solare Nordic AB.

Solare Nordic AB har en stark förpliktelse att främja övergången till förnybar energi och arbetar kontinuerligt med att utveckla och driva projekt som bidrar till en mer hållbar framtid.

"Att kunna ingå ett avtal med Solare Nordic med tanke på deras starka ägare och långsiktiga perspektiv är mycket positivt för oss på Silvestica, särskilt med tanke på att ett av våra miljömål är att främja produktionen av förnybar energi," säger Niklas Ringborg, VD för Silvestica 2 Green Forest Sverige AB.