PostNords storsatsning på energilagring

PostNord TPL har upplåtit plats och sin elnätsanslutning för ett batterilager vid sin logistikenhet Malmölandet utanför Norrköping. Foto: PostNord

PostNord TPL har upplåtit plats och sin elnätsanslutning för ett nytt batterilager vid sin logistikenhet Malmölandet utanför Norrköping. Batteriet, som har en effekt på 2 megawatt, styrs smart av energitjänsteföretaget CheckWatt för att stabilisera elnätet.

– Batteriet gör det möjligt att använda en större andel av den solel som produceras på vårt tak, samtidigt som det stöttar elnätet med olika tjänster. När laddningen av ellastbilar ökar kan batteriet också användas för att kapa de högsta effekttopparna, säger Bengt Ydebäck, fastighetschef på PostNord TPL.

Solenergi och Batterilagring i Samverkan

Batterilagret, som togs i drift i april, kompletterar en solcellsanläggning på 6,3 megawatt som redan finns på plats. Både batteriet och solcellerna ägs av Swede Solar, men elen används av PostNord TPL. Installationen har möjliggjorts genom att de hyr ut platsen och sin befintliga elnätsanslutning.

– Det behövs mer elproduktion och flexibilitet i elnätet, så detta är en lösning som alla vinner på. Vi söker nu fler industrier och fastigheter som vill upplåta plats och nätanslutning för solanläggningar och batterilager, säger Jonas Arnström, vd för Swede Solar.

Viktiga Stödtjänster till Elnätet

Både batteriet och solcellsanläggningen kommer att bidra med så kallade stödtjänster till Svenska kraftnät. Dessa stödtjänster balanserar elnätet och upprätthåller rätt frekvens, vilket är avgörande för att undvika strömavbrott.

CheckWatts virtuella kraftverk, Currently, kopplar samman batterier, solceller och fordonsladdning med en styrning som gör att anläggningarna alltid kan användas på det mest lönsamma eller högst prioriterade sättet för ägaren.

– Med smart styrning kan både befintliga och nya resurser användas mer effektivt, vilket gynnar hela elsystemet. Fler batterier minskar dessutom behovet av dyra förstärkningar av elnäten, säger Dan-Eric Archer, vd för CheckWatt.

Ökad Efterfrågan på Batterilösningar

Efterfrågan på batterier ökar snabbt, både för att komplettera solcellsanläggningar och för möjligheten att stötta elnätet eller undvika flaskhalsar där nätkapaciteten inte räcker till.

– Intresset för batterilösningar är enormt, och vi har bara sett början av denna utveckling. Batterier kommer skapa stora värden framöver, både för ägaren och energisystemet i stort, säger Christoffer Caesar, vd för Soltech Energy Solutions, som har levererat och installerat batteriet vid PostNord TPL terminal.

Denna satsning på batterilagring är ett steg framåt för att skapa ett mer hållbart och stabilt energisystem, samtidigt som den möjliggör en effektivare användning av förnybar energi.