Första spadtaget för Solars nya logistikcenter i Kumla

Det symboliska första spadtaget tog Anders Koppel (vd för Solar Sverige) tillsammans med Andreas Brorsson (kommunstyrelsens ordförande i Kumla) och Gustav Falkenström (vd för NA Bygg) Foto: Solar Svergie AB

Första spadtaget för Solar Sveriges nya logistikcenter i Kumla. Centret, som beräknas tas i drift under 2026, kommer att bli navet för Solars Sveriges distribution.

Det symboliska första spadtaget togs av Anders Koppel, vd för Solar Sverige, tillsammans med Andreas Brorsson, kommunstyrelsens ordförande i Kumla, och Gustav Falkenström, vd för NA Bygg.

– Detta är en enormt viktig milstolpe för Solar Sverige. Vårt nya logistikcenter kommer att stärka hela vår organisation och säkerställa god kapacitet under lång tid framöver. Det kommer även att höja leveranskvaliteten och ge våra kunder ett bredare och djupare produktsortiment samtidigt som vi förbättrar arbetsmiljön för våra medarbetare. Vi är väldigt glada över det fina samarbetet med Kumla kommun och NA Bygg som har hjälpt oss att realisera byggnationen, säger Anders Koppel, vd på Solar Sverige.

Den cirka 48 000 kvadratmeter stora logistikanläggningen kommer att ligga i Via industriområde i Kumla. Hallsbergsföretaget NA Bygg är utvald som huvudentreprenör.

– Vi är otroligt stolta över att ha fått förtroendet att vara Solars huvudentreprenör i detta byggprojekt som genomförs i samverkan. Arbetet har pågått under en lång tid och det känns fantastiskt att vi äntligen har satt spaden i marken, säger Gustav Falkenström, vd på NA Bygg.

– Vi på Kumla kommun är mycket glada över att vara här i processen och ser mycket fram emot att fortsätta förvalta den fina relation som vi och Solar har skapat. Det är extra roligt att detta är den största etableringen i kommunen på väldigt länge och att den kommer skapa många nya arbetstillfällen, säger Andreas Brorsson, kommunstyrelsens ordförande i Kumla.

Ett logistikcenter med hållbarhet i fokus

Byggnationen av det nya logistikcentret är ett viktigt steg i Solar Sveriges resa mot en hållbar framtid. Anläggningen kommer att byggas med en tydlig hållbarhetsvision och certifieras enligt miljöcertifieringsnivån BREEAM Excellent. Hela anläggningen kommer att vara självförsörjande genom solenergi.

– Hållbarhet är en central del i allt Solar gör och genomsyrar hela processen kring byggnationen av vårt nya logistikcenter. Vi har redan påbörjat flera hållbarhetsrelaterade initiativ, bland annat för att stärka den biologiska mångfalden i närområdet, säger Anders Koppel.

– För oss är det viktigt att verka för biologisk mångfald både innan, under och efter byggnationen. Vi har därför anlitat en ekolog som har genomfört en groddjursinventering i ett närliggande åkerdike. Vi har också börjat planera för att anlägga ängsvegetation och inhemska buskar och träd.

Det inledande markarbetet kommer att påbörjas omgående. Solar har beslutat att den matjord som grävs upp ska transporteras till närliggande mark för att skapa ny åkermark och på så sätt bibehålla balansen i regionens jordbruksnäring.