Ny E-tjänst för enklare bygglov i Örebro

Foto: Vivint Solar / Unsplash

Örebro kommun har förbättrat sin e-tjänst för att underlätta processen för privatpersoner och företag som söker bygglov, marklov och rivningslov. Denna uppdatering är ett steg mot en mer automatisk och smidig hantering av bygglovsärenden. För att göra det enklare för de som planerar att installera solceller finns nu ett formulär tillgängligt för att avgöra om bygglov behövs eller inte.

Josefin Hane, bygglovsstrateg, förklarar att den uppdaterade e-tjänsten gör det mer effektivt att söka bygglov eftersom vissa steg nu sker automatiskt. Detta möjliggör snabbare besked till de sökande. Tanken är att framöver kunna erbjuda automatiska beslut för vissa mindre och enklare ärenden.

Genom den uppdaterade e-tjänsten på orebro.se kan både privatpersoner och företag ansöka om olika typer av lov samt göra anmälningar för exempelvis Attefallshus eller installation av eldstad. En ny funktion med företagsinloggning har också introducerats, vilket gör det möjligt för flera företrädare från samma organisation att använda e-tjänsten.

Användare av e-tjänsten guidas genom hela ansökningsprocessen för att säkerställa att all nödvändig information och dokumentation inkluderas från början. Detta bidrar till en snabbare hantering av ärendet från kommunens sida. Dessutom finns möjlighet att följa ärendets status och komplettera det vid behov, samt ta del av fattade beslut direkt i e-tjänsten.

För de som överväger att installera solceller finns nu ett nytt formulär tillgängligt på orebro.se för att avgöra om bygglov behövs. Beslutet om bygglov beror på flera faktorer såsom placering av solcellerna, fastighetens läge och solcellsanläggningens storlek och utseende. Örebro kommun gör en individuell bedömning i varje fall.

Anders Olsson (C), ordförande i Bygg- och miljönämnden, betonar vikten av att underlätta för invånarna att sätta upp solceller och ser detta som ett steg i rätt riktning för hållbarhet och energiförsörjning.