DSV satsar på solenergi i Landskrona

Bild: DSV

DSV håller på att installera en solcellsanläggning på 100 000 kvm på deras nya moderna logistikcenter i Landskrona. Detta initiativ är en del av DSV:s hållbarhetsstrategi för att uppnå nettonoll i CO2-utsläpp fram till 2050.

Med denna solcellsanläggning kommer logistikcentret att drivas av förnybar energi som produceras på plats. DSV planerar också att erbjuda laddningsinfrastruktur för elfordon och lastbilar. Överskott av producerad energi kommer att lagras i batterier för att bland annat användas till laddning av eldrivna fordon. Eventuellt överskott av energi kommer att matas in i det lokala elnätet.

”Genom att installera solceller på vårt logistikcenter i Landskrona tar vi ett steg närmare vårt mål att nå nettonoll i CO2-utsläpp till år 2050. På detta sätt bidrar vi till produktion av förnybar energi och arbetar aktivt för att minska utsläppen inom våra områden” säger Izabella Arwidson, Hållbarhetschef på DSV.

Installationen av solcellerna påbörjas i maj 2024 och förväntas vara i drift från februari 2025. De kommer att monteras på taket och ha en effekt på 14 MwP. Solcellerna levereras av Briongruppen och installeras av TAB Byggproduktion.