Effektiv solkraft på platta tak

SmartSolarBox - nytt system för solceller som levereras med solceller, ballast och kabeldragning färdigmonterat för att ställas på plats och anslutas.

Ecokraft lanserar nu sitt patenterade system SmartSolarBox i Sverige, systemet sätter fokus på innovation och effektivitet som möjliggör snabbare installationer.

De strävar efter att driva omställningen mot en långsiktigt hållbar framtid, med ett montagekoncept som består av återvunna komponenter från bildäck. Systemet installeras åtta gånger snabbare än traditionella solcellsanläggningar och minskar riskerna för arbetsolyckor genom att lyfta upp konstruktionen på taket med hjälp av kranbil.

Fördelar med systemet

SmartSolarBox minskar tiden på taket genom att kräva färre montörer, sorterar avfall effektivt och håller byggarbetsplatsen ren och organiserad. Systemet är också lätt att demontera och återinstallera vid framtida takrenoveringar. På marken kan systemet enkelt flyttas eller området återställas vid behov.

"Systemet levereras färdigmonterat till fastigheten med solceller, ballast och kabeldragning färdiga för placering och anslutning. Det är både flexibelt och lättåtkomligt, vilket gör det enkelt att ta bort och återinstallera vid behov, exempelvis vid byte av takpapp efter tio år," säger Oscar Gustavsson, grundare och affärsutvecklare på Ecokraft.