Hultsfreds solparkskluster på väg

Fuat Volkan Cebe från Nordic Solar, Gahandyr Sarvari från ETC, Harald Överholm från Alight, Martin Höhler, vd för E.ON Energidistribution, Lars Rosander från KSO Hultsfred, Laetitia Prot, vd för Neoen Sverige, samt landshövding Allan Widman deltog vid ceremoniens första spadtag. Foto: Sofia Andersson, FotograFia

Idag skedde det första spadtaget för Sveriges största projekt inom solelproduktion hittills. Tre solparker kommer att anslutas till elnätet i det så kallade Hultsfredsklustret.

– Tillsammans kommer de att generera 150 megawatt fossilfri elproduktion, vilket är sex gånger större än landets största installerade solpark, säger Martin Höhler, vd för E.ON Energidistribution.

De tre parkerna, Alight/Neoen, Nordic Solar och en expansion av ETC Sol, kommer att anslutas till en uppgraderad transformatorstation som får ny kapacitet för att hantera den samlade effekten från de tre parkerna.

Alight/Neoen och Nordic Solar, båda med 70 megawatt, ligger vid ett mindre aktivt flygfält norr om Hultsfred, medan ETC Sol ökar sin nuvarande kapacitet från 2 till 10 megawatt.

Den tekniska infrastrukturen innefattar ett nytt 20-kilovolts ställverk samt flera nya kabelförbindelser, som redan har grävts ner över en sträcka på 7,6 kilometer.

Planerad driftsättning för transformatorstationen och anläggningarna är maj och fjärde kvartalet 2025.

– Detta är ett stort steg framåt för fossilfri elproduktion i Kalmar län. Hultsfredsklustret är ett unikt projekt som reflekterar Sveriges ambition att leda utvecklingen mot en hållbar energiframtid och stärka regionens ekonomiska och ekologiska välstånd, sade landshövding Allan Widman vid dagens välbesökta ceremoni.

Ceremonin bevistades även av Hultsfreds kommunstyrelseordförande Lars Rosander och kommunchefen Lars-Erik Rönnlund, samt representanter för solparksföretagen Neoen, Alight, Nordic Solar och ETC, markägare och lokala företagare.

– Projektet är inte bara en satsning på förnybar energi, utan också en viktig motor för lokal utveckling och innovation, sade Lars Rosander, kommunstyrelsens ordförande i Hultsfred.

– Vi är glada och stolta över att kunna investera i Hultsfred och har blivit mycket välkomnade av både kommunen, markägare och E.ON, säger Laetitia Prot, vd för Neoen Sverige.