RISE leder förnybar energi i Europa

Karta från Alkmaar med exempel på uppdelning i energisystem. Bild: REFORMERS

RISE och 28 partners från 10 europeiska länder kommer att etablera en omfattande testmiljö för förnybar energi i Alkmaar, Nederländerna. Projektet syftar till att utforska hur så kallade Renewable Energy Valleys, eller förnybara regionala energisystem, kan skapa mer hållbara och resilienta energisystem i små och medelstora industriområden nära bostadsområden. Målet är att skapa ett robust energiekosystem och sänka energikostnaderna för konsumenterna.

I Alkmaars industriområde Boekelermeer Business Park finns över 300 företag och 3000 hushåll anslutna till ett gemensamt energisystem. Detta system gör det möjligt för samhället att producera och använda sin egen förnybara energi samt att lagra och dela den. Det bidrar till att balansera energiförbrukningen under året och möjliggörs genom avancerad och smart energihantering med fokus på diversifiering av olika hållbara energikällor.

Projektet, kallat REFORMERS, har som mål att diversifiera tillgången till förnybar energi och maximera effektiviteten. Genom att öka den lokala produktionen av förnybar energi och använda innovativa energiledningssystem, förväntas området i Alkmaar täcka mer än 100 % av sitt energibehov. Detta ska resultera i lägre energikostnader för konsumenterna jämfört med nuvarande och prognostiserade marknadspriser.

RISE ansvarar för att undersöka hur lösningarna i Alkmaar och projektet kan replikeras och införas i andra städer runtom i Europa.

"Genom REFORMERS-projektet kan vi utveckla nya metoder för att stödja övergången till ett energieffektivt och förnybart energisystem i Europa. RISE och dess partners expertis inom energisystem och energieffektivisering kommer att spela en viktig roll för att minska Europas beroende av fossila bränslen, minska klimatpåverkan och sprida lärdomar till andra länder och städer", säger Alexander Sundin, avdelningschef Energi och Resurser på RISE.

REFORMERS-forskargruppen kommer att utveckla, testa och använda en verktygslåda och en digital tvilling för att hitta de bästa lösningarna och kontinuerligt förbättra sig för att skapa självförsörjande regionala energisystem.

Målet är att helt eliminera användningen av fossila bränslen bland privatkunder genom att leverera värme från bioavfall och använda värmeåtervinning. Tillsammans med grön vätgas, vindkraft, solenergi och bioenergi kommer projektet att bidra till Alkmaars mål om 100 % förnybar energi år 2050.

Den nederländska testmiljön kommer att övervakas noggrant av sex andra testmiljöer i hela Europa. Dessa kommer att dra nytta av erfarenheterna och replikera framgångsrika strategier för att skapa sina egna energipositiva regionala ekosystem och bidra till europeiska mål.

Projektet leds av Vrije Universiteit i Bryssel och koordineras för testmiljön i Alkmaar av New Energy Coalition.

Projektet "REFORMERS – Renewable Energy Valleys" finansieras av EU:s forskningsprogram Horizon Europe och det schweiziska sekretariatet för utbildning, forskning och innovation (SERI). Projektet inleddes hösten 2023 och kommer att pågå i fem år.