Intervju med Tekloth Solar

Foto: Thomas Schmeink

Tekloth, med säte i Bocholt, har installerat solcellssystem i mer än 22 år. Företaget har sålt och installerat KOSTAL ENECTOR wallbox ända sedan den lanserades på marknaden. Varför Tekloth Solar GmbH från Tyskland installerar KOSTAL wallbox, får du reda på i denna intervju.

 

När började ert företag med solenergi?

Thomas Schmeink: Redan 2001 installerade vi vår första solcellsanläggning som Tekloth GmbH. Tekloth GmbH var – och är fortfarande – ett företag inom byggnadselektroteknik med cirka 200 anställda. Verksamheten med solcellsanläggningar började i liten skala som en nischprodukt, men ökade under de följande åren så kraftigt att vi 2008 grundade ett eget företag: Tekloth Solar GmbH, som idag drivs självständigt och sysselsätter 28 personer.

Vilka solcellsanläggningar är ni specialiserade på?

Thomas Schmeink: Vi projekterar och installerar till 90 procent anläggningar för enfamiljshus. I vår region har vi få konkurrenter inom småhussegmentet. Vi är medvetna om att många företag undviker detta segment eftersom det medför mer administration jämfört med anläggningar med högre effekt. Men vi har optimerat våra processer – t.ex. registreringen och anläggningsdokumentationen. Vi har också kvalificerade medarbetare med bra utbildning och lång erfarenhet. De arbetar självständigt, utvecklar egna lösningar och fattar egna beslut på byggarbetsplatser, vilket innebär att färre frågor behöver diskuteras, beslutsvägarna blir kortare och arbetseffektiviteten högre. I vårt andra bolag, det ursprungliga moderbolaget Tekloth GmbH arbetar vi främst mot större kunder. Ett exempel på ett projekt är planeringen och installationen av modern fjärrstyrningsteknik för 160 lägenheter.

Hur många solcellsanläggningar installerar ni i genomsnitt?

Thomas Schmeink: Våra team installerar 10 till 15 solcellsanläggningar varje vecka. För att säkerställa ett kontinuerligt arbetsflöde har vi alltid ett lager på flera containrar med solcellsmoduler, cirka 200 växelriktare och cirka 15 kilometer montageskenor. Vår ledtid för nya beställningar är för närvarande 12 månader. Teamen är fullbokade. Det är ett krävande och slitsamt arbete att installera solcellsanläggningar. Men vi betalar bra och behåller våra medarbetare på företaget på lång sikt. Detta gör att vi kan erbjuda våra kunder god kvalitet, kompetens, effektivitet och en god stämning till överkomliga priser.

Erbjuder ni även installationer för laddningsinfrastruktur, t.ex. wallboxar?

Thomas Schmeink: Det är ett tema som har varit aktuellt för oss sedan 2018/2019. Mitt examensarbete som företagsekonom handlade om just detta: Fokus för det arbetet låg på AC- och DC-laddstationer, deras för- och nackdelar, kombinationsmöjligheter med produktionsanläggningar och lagring av el samt dubbelriktad laddning. Därför är jag relativt väl insatt i temat. Vi har installerat mellan 100 och 150 laddstationer per år, även om de senaste årens hype nu är över. Under den mest intensiva tiden fick vi fem förfrågningar per dag – gällande privata och offentliga laddstationer. För närvarande får vi fortfarande cirka fem förfrågningar per vecka. 

Varför använder Tekloth GmbH KOSTAL-komponenter?

Thomas Schmeink: Vi håller oss alltid uppdaterade om vad som erbjuds på marknaden, men sedan flera år tillbaka installerar vi i stort sett bara växelriktare från europeiska tillverkare. Under en tid samarbetade vi med en lokal tillverkare från Bocholt, men de har upphört med sin produktion. KOSTAL är en av tre tillverkare i vår portfölj. Vi samarbetar inte med några asiatiska tillverkare av växelriktare. Jag har tidigare arbetat inom service och snabb och kompetent kommunikation med tillverkaren via korta kanaler är viktigt för mig. Vi föredrar också kompletta produktfamiljer eftersom kommunikationen mellan komponenterna då blir bättre. Hos KOSTAL handlar det om växelriktare, KOSTAL Smart Energy Meter, wallboxar och tack vare kompatibiliteten med produkterna från KOSTAL:s partners även om lagringssystem.

Vad vi också gillar med KOSTAL är att enheterna är tillförlitliga, att det finns en kostnadsfri portal och att KOSTAL fortfarande installerar displayer i sina växelriktare. De har numera försvunnit från andra tillverkare. Men jag kan få information mycket enklare, mer spontant och snabbare på en display än med en app. Det håller också våra kunder – i allmänhet småhusägare över 40 år som ännu inte tillhör gruppen "digital natives" – med om. Med en växelriktare med display kan jag snabbt titta på den i förbifarten och klicka mig igenom menyn. Jag behöver ingen mobiltelefon, surfplatta eller PC. Jag slipper öppna en app eller logga in någonstans. Det gillar jag – och det gör våra kunder också.

Med nästa generation av PLENTICOREs kommer ett ännu bredare ingångsspänningsintervall och en alternativ strömförsörjning att vara möjlig. Detta är två viktiga egenskaper som KOSTAL tar hänsyn till. 
För oss är möjligheten till automatiska fjärruppdateringar också ett stort plus. Tack vare den så kallade AutoUpdate behöver vi inte längre resa till kunden. Det är mycket praktiskt. Slutkunden drar också nytta av en produkt som alltid är uppdaterad med nya kostnadsfria funktioner och programvaruoptimeringar.

ENECTOR wallbox är egentligen en prisvärd instegswallbox, men den kan utrustas med ytterligare komfortfunktioner som tillval. Vid behov aktiveras uppgraderingen med en kod. Passar det för er?

Thomas Schmeink: Eftersom vi installerar KOSTAL wallbox direkt i solcellsanläggningen aktiveras också wallboxens alla extrafunktioner direkt. Därför tycker vi att det extra administrativa arbetet är lite av ett hinder. Jag skulle vilja se en förenklad hantering här – särskilt för företag av vår storlek.
Jag ser dock fördelar för mindre företag eller företag som erbjuder både intelligenta och enkla wallboxar: de sparar lagerutrymme och binder mindre kapital eftersom två varianter täcks med en enhet och de initiala inköpskostnaderna är lägre – även för kunder som installerar för att prova på, eftersom det till exempel finns en subvention. I det här fallet kan en enkel och billigare wallbox installeras, som kan uppgraderas från enkel till intelligent med kod i framtiden när elbilen kommer. 

Vilka faktorer tycker du talar för ENECTOR? Vad gillar du med ENECTOR?

Thomas Schmeink: Den har en mycket lång laddkabel på 7,5 meter. Detta ger naturligtvis kunden en stor flexibilitet vid installationen. 
Dessutom ger Smart Energy Meter med aktiveringskoden "ENECTOR" strömavbrottsskydd för husanslutningen och en tydlig visning av laddningsmängderna i portalen. Solar Plus Mode används ofta för mindre solcellsanläggningar.

Ur installatörens synvinkel är förläggningen och det generösa anslutningsutrymmet samt det goda utförandet viktigt. Den medföljande borrmallen underlättar också installationen.

KOSTAL har i flera år forskat om dubbelriktad laddning, t.ex. i BDL-projektet.  Vad tror du: Kommer laddningen inom elmobilitet att vara dubbelriktad i framtiden? 

Thomas Schmeink: Detta är något som ofta efterfrågas av kunderna. Naturligtvis finns det fortfarande frågor som måste besvaras om dubbelriktad laddning – till exempel när det gäller garantin för bilbatteriet. Å andra sidan har en parkerad elbil många kilowattimmar tillgänglig lagringskapacitet som för närvarande inte används. En stor potential för en effektiv energiomställning med en minst lika stort behov att reda ur frågor. 

Hur ser du på framtiden för solceller ur ditt entreprenörsperspektiv?

Thomas Schmeink: Åtminstone i Tyskland har solenergin mognat och blivit allmänt accepterat. Det kommer att finnas gott om arbete för solcellstekniker i framtiden – även om efterfrågan på nya installationer inom småhussektorn kommer att minska.  Inflationen har också påverkat människor. Å andra sidan kommer uppgifter inom områdena service, eftermontering av batterilagringar i befintliga anläggningar och konvertering eller repowering av befintliga anläggningar som inte längre är berättigade till statligt stöd att öka avsevärt under de närmaste åren.

Hur försörjs Tekloth Gmbh med elektricitet? 

Thomas Schmeink: Med solenergi och lagring, naturligtvis. Vi har en solcellsanläggning på 100 kilowatt-peak och ett lagringssystem på 80 kilowattimmar.

Tack för ett trevligt samtal!

Thomas Schmeink: Det var ett nöje.