Takbyrån expanderar med solenergi

Foto: Mayur Gala / Unsplash

Takbyrån i Alingsås, ett av Soltechkoncernens takbolag, har framgångsrikt genomgått en omvandling från att vara ett konventionellt takbolag till att fokusera på soltak. Denna omvandling har resulterat i affärsfördelar för företaget. Nu har företaget ingått ett avtal om solenergi med bilhandlaren Börjessons Bil för att installera en solcellsanläggning på 2 300 kvm på deras bilhall i Alingsås. Byggstart planeras till mitten av april.

Takbyrån grundades 2014 och är specialiserad på takentreprenader och solenergitjänster för både privatpersoner och företag. År 2021 blev företaget en del av Soltechkoncernen och har sedan dess aktivt arbetat med att transformera sig till ett soltakföretag, i enlighet med Soltechs övergripande strategi för omvandling. Under 2023 förvärvade Takbyrån även Vårgårda Solenergi, vilket ytterligare stärkte deras kompetens inom solenergi och accelererade omvandlingen till att bli ett soltakföretag.

Denna omvandling har öppnat upp nya konkurrensfördelar och affärsmöjligheter genom att företaget nu kan erbjuda solenergilösningar till sina befintliga kunder. Detta återspeglas i det nya uppdraget där Takbyrån ska projektera och installera en solcellsanläggning på 2 300 kvm åt Börjessons Bil i Alingsås, på ett tak som Takbyrån tidigare själva byggt. Daniel Fritzon, ansvarig för solenergi på Takbyrån i Alingsås, berättar mer om uppdraget och fördelarna med att ha expertisen inom takläggning och solenergi under samma tak.

"För oss är det ett hedersuppdrag att arbeta med Börjessons Bil som nu gör en betydande satsning på klimatet. Att de återigen väljer oss som samarbetspartner visar på värdet av vår satsning på både takläggning och solenergi, vilket skapar stora fördelar för oss. Dessutom är det tillfredsställande att kunna bidra till våra kunders hållbara omställning genom vårt utökade tjänsteutbud," säger Daniel Fritzon, ansvarig för solenergi på Takbyrån i Alingsås.