Solenergi bryter ny mark – Första solparken på finsk gruvmark i Pyhäjärvi

Första i sitt slag. Bild: CALLIO-HITURA SOLARPARK OY

I Pyhäjärvi har byggandet av Callio Solar Park I, en solpark planerad för Pyhäsalmen gruvområde, inletts. Denna första fas inkluderar förberedande markarbeten. Solparken, som är den första i sitt slag i Finland att byggas på en gruvplats, kommer att bestå av 20 000 solpaneler med en sammanlagd kapacitet på 13 megawatt.

Projektet, som drivs av Callio Hitura Solarpark Oy med Solarigo Systems Oy och Skarta Energy Oy som bakomliggande aktörer, markerar en ny era för användningen av avvecklade gruvområden i Finland. Målet är att utöka konceptet till att omfatta fler gruvområden i Norden.

Kommersiell produktion

Solpanelerna kommer att installeras i juni, med målet att solparken ska börja generera kommersiell elproduktion i slutet av 2024. Solparken byggs på en tidigare gruvdamm som inte längre är i bruk, vilket visar på en innovativ återanvändning av industriområden för hållbar energiproduktion.

Källa: Prokaivos