Nästa generations automatiska väderstationer revolutionerar solenergisektorn

Foto: Vaisala

Läs om hur smart övervakning av solinstrålning och väderförhållanden kan optimera en solkraftsanläggnings livslånga prestanda.

I strävan efter att minska vårt beroende av fossila drivmedel har förnybara energikällor intagit en central roll som nyckellösning för en hållbarare planet.

Solenergi är den förnybara energikälla som röner störst tillväxt i världen. Men om vi ska få ut mesta möjliga ur våra solkraftanläggningar är det jätteviktigt med en kontinuerlig övervakning av prestandan. Med smart övervakning av solinstrålning och väderförhållanden får du mycket noggranna mätdata som hjälper dig att upprätthålla en optimal prestanda proaktivt.

bild

I år har Vaisala lanserat den automatiska väderstationen AWS810 Solar Edition. Den genererar heltäckande mätdata och insikter om väderförhållanden och solinstrålning så att samtliga stadier i en solkraftsanläggnings livscykel kan optimeras.

Väderstationen uppfyller alla krav enligt IEC och kan utföra mätningar av både solinstrålning och viktiga väderparametrar med möjlighet till avancerad analys och digitala insikter för att optimera solkraftsanläggningars prestanda och operativa effektivitet.

Denna tillförlitliga väderstation är noggrann, flexibel och smart och kan lätt konfigureras om för behov i framtiden. AWS810 Solar Edition har en robust konstruktion och är specialbyggd för att du ska kunna lita på den under solkraftsanläggningens hela driftlivslängd.

De ständigt aktiva funktionerna för 360-graders övervakning och analys ger i kombination med den modulbaserade uppbyggnaden en stabil och skalbar prestanda som optimerar driften under solkraftsanläggningens hela livscykel – från utveckling, byggande och injustering till drift- och livscykelstyrning. Detta skapar möjligheter för solenergisektorn att lösa de största utmaningarna med att nå en produktion av förnybar energi som är både effektiv och hållbar för planeten.

bild

AWS810 Solar Edition ger unika fördelar som bland annat:

  • De mest noggranna och ständigt aktiva sensordata: Mäter kontinuerligt global, diffus och reflekterad solinstrålning och alla viktiga väderparametrar som vindhastighet, vindriktning, omgivningstemperatur, fotovoltaisk modultemperatur, nederbördsmängd, relativ luftfuktighet och atmosfäriskt tryck.
  • Lägre livscykelkostnader: Denna lätthanterliga väderstation med fjärrstyrd diagnostik och robust konstruktion som uppfyller kraven enligt IEC 61724-1:2021 gör att installation, drift och underhålla endast kräver minimala resurser under solkraftsanläggningens hela livslängd.
  • Enkel att hålla i drift och serva: Tack vare en effektiv övervakning av självdiagnostisering och nätsensorer kan operatörer fjärrhantera och fjärrstyra nätverken samtidigt som den omfattande inbyggda datavalideringsfunktionen förbättrar datakvaliteten och underhållseffektiviteten ytterligare med en heltäckande nätstyrningssäkerhet.
  • Obegränsad skalbarhet och enkel integrering: Denna flexibla väderstation har en framtidssäkrad och modulbaserad uppbyggnad som gör att den lätt kan byggas ut för specifika solkraftsanläggningsbehov, till exempel för sömlös dataanslutning med SCADA-system och molnbaserade plattformar för tillgångsförvaltning.
  • Viktiga insikter under solkraftsanläggningens hela livscykel: Erbjuder fler funktioner än vad som är standard, som exempelvis möjligheten till analyser och insikter beträffande historiska satellitbaserade soldata, realtidsdata vid åska och solenergiprognoser.

Vaisalas webbplats hittar du fler resurser om du vill veta mer om nästa generations teknologi: Automatisk väderstation AWS810 Solar Edition.