Kinas solenergi som maktverktyg: Spel med solen

China Energy Engineering Corporations 50 megawatt starka Hami solkrafttorn. Foto: Wikipedia Common Lic, kredit: Csp.guru

Kina bygger fler solceller än vad det för närvarande behöver. I Tyskland har detta redan krävt det första offret inom företagsvärlden. Men Peking strävar inte bara efter marknadsmakt, skriver europeiska affärstidningen Merkur.

Folkrepubliken är ledande inom branschen, men den enorma floden av paneler lämnar solindustrin i andra länder i mörker. Nyligen stängde företaget Meyer Burger sitt verk i den sachsiska staden Freiberg på grund av prispressen från Kina. Samtidigt debatterar politiker i Berlin förgäves om stöd till den pressade branschen, medan Peking med grön teknologi försöker ställa in kursen för Kinas ekonomiska framtid.

Tillväxtmotor

- Solindustrin löser i grunden tre huvudproblem på en gång som Peking försöker lösa, säger ekonomianalytiker Jacob Gunter från det Berlinbaserade forskningsinstitutet Merics till tidningen Merkur.

- För det första är det en ny tillväxtmotor. För det andra är Kinas allt mer dominerande position på den globala marknaden för solpaneler geopolitiskt mycket användbar för Peking. För det tredje hjälper det till att lösa problemet genom avkoloniseringens agenda.

Kina investerar massivt i solenergi.

Peking behöver ett alternativ till bygg- och fastighetsbranschen Världens näst största ekonomi har investerat decennier i fastigheter, vilket utgjorde cirka en femtedel av bruttonationalprodukten. Men sektorn, med sina högt skuldsatta företag, befinner sig i en allvarlig kris och bromsar ekonomin. Stora infrastrukturprojekt bidrog också till tillväxten. Men de nödvändiga broarna, motorvägarna och järnvägsspåren är nu byggda.

Storskaliga projekt

- Stora solparker är därför ett alternativ - dock med mindre effekt, förklarar experten Cheng Zhang.

- Jämfört med investeringar i fastigheter är multiplikatoreffekten av denna industri fortfarande för liten, säger ordföranden för det kinesisk-europeiska forumet för övergången till ren energi. Med andra ord: Den som investerar i solenergi tjänar inte så mycket som med fastigheter. För närvarande har Kina installerat fler solpaneler i storskaliga projekt än alla andra länder i världen tillsammans, säger Cheng.

Expert: Solbubblan är redan här 

Gunter säger:

- Bubblan är redan här. Kinesiska tillverkare av solpaneler tillverkar mycket fler paneler än vad som för närvarande kan konsumeras i Kina och faktiskt även i världen. Experten ser regeringens politik bakom detta. Till skillnad från elbilar, där konsumenterna styr efterfrågan, driver Pekings industripolitik efterfrågan på solenergi.

- Det stora problemet är att bubblan som har bildats inte nödvändigtvis kan spricka, utan att överkapaciteten innebär att tillverkare av solpaneler på andra marknader inte kan konkurrera med priset.

Källor: Merkur/Merics