Hållbarhet i praktiken - Solenergi för betongåtervinning

Bild: Eco6

I Nederländerna fick vi en försmak av framtiden när ett framgångsrikt test utfördes med att driva ett Maskin Mekano ECO6 sorteringsverk på 100% solenergi. Testet genomfördes i samarbete med Maskin Mekanos återförsäljare i Benelux, Impakt Recycling Solutions, tillsammans med företaget Agriper som tillhandahöll solpanelerna och kunden Daanen Altforst, ett familjeföretag som ägnar sig åt återvinning av betong, asfalt och stenmaterial.

Den utdragbara solpanelen, som täcker 100 kvadratmeter och består av 48 paneler monterade på en trailer, visade sig vara särskilt effektiv. Den följer solens rörelser under dagen och genererar ungefär 25 KW per timme. Dessutom har den ett 50 kW batteri för att säkerställa kontinuerlig drift och kan leverera både kraftström och nätström. Under testet kunde den utan problem förse ECO6-sorteringsverket med ström, vilket kräver cirka 22 KW per timme. Det visar att det är fullt möjligt att driva anläggningen helt utan utsläpp och utan att vara ansluten till elnätet!

Nederländerna är kända för sin effektiva återvinning av bygg- och anläggningsmaterial, trots att landet inte har egna berg. I det aktuella fallet matades krossad betong, cirka 150 ton per timme, in i ECO6-sorteringsverket. Betongen delades upp i olika fraktioner där 0-2 mm användes som filler och fogsand, 2-16 mm användes för att producera nya betongprodukter och 16+ mm gick genom en vindsikt för vidare bearbetning. Maskin Mekanos STE-sikt spelade en avgörande roll för att effektivt sortera bort det finaste materialet (0-2 mm) tack vare dess kraftiga slag och relativt låga lutning, vilket exponerar materialet tillräckligt många gånger för att sortera det effektivt.

En viktig förutsättning för att driva ett stort sorteringsverk som ECO6 på solenergi är att själva anläggningen är mycket energieffektiv från början. ECO6-sorteringsverket kräver endast 22 kW per timme eller 4,5 liter diesel per timme om det skulle drivas med en dieselgenerator. Maskin Mekano har sedan 1980-talet specialiserat sig på att tillverka eldrivna sorteringsverk och har därmed en lång erfarenhet av att optimera maskiner för eldrift.

ECO6 lanserades förra sommaren och är registrerat och godkänt som släpvagn, vilket innebär att det kan transporteras i upp till 80 km/h på alla vägar.