Sperlingsholms gods drivs mot grönare energi med Solcellspark

Ny solcellspark till Sperlingsholms Gods i Halmstad

Arbetet med den nya solcellsparken på Sperlingsholms Gods har påbörjats. Sedan vecka 4 har markarbeten och förberedelser genomförts, och byggnationen av parken planeras att börja under vecka 15.

Carl Kuylenstierna, VD för Sperlingsholms Gods AB, uttrycker sin entusiasm inför driftsättningen av anläggningen och dess viktiga bidrag till energiförsörjningen i södra Sverige. Han säger: "Vi ser verkligen fram emot den dagen då denna anläggning blir operativ. Den kommer att vara en betydande tillgång för vår gård och tillför ökad energikapacitet till regionen, där efterfrågan på el är hög."

Solcellsparken förväntas bestå av cirka 12 000 solpaneler och beräknas producera ungefär 7100 MWh el per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för över 1400 villor.

Emil Olsson, projektchef på Solarwork, kommenterar: "Det är en mycket givande upplevelse för oss att vara delaktiga i detta projekt och att kunna leverera förnybar energi till både Sperlingsholms Gods och Halmstad."