Soliga dagar för Piteås elproduktion

Foto: Daiga Ellaby / Unsplash

Våren har anlänt och solcellsanläggningarna i Piteå börjar nu generera förnybar el tack vare solens strålar. Under 2023 installerades cirka 100 nya solcellsanläggningar i Piteå, en ökning med över 65 % jämfört med föregående år. Många tog chansen att göra denna investering för att dra nytta av det gröna teknikbidraget, och det är fortfarande möjligt att göra det.

Elproduktionen för solcellsanläggningar tar fart när dagarna blir längre och antalet soltimmar ökar. En solcellsanläggning på en genomsnittlig villa producerar ungefär 10 % av sin beräknade årsproduktion i mars månad, medan maj och juni vanligtvis är de månader med högst produktion av solel under året. Med en ökning av antalet solcellsanläggningar i Piteå ökar även mängden el som matas in på elnätet. Totalt matade solcellsanläggningarna ifjol in över 1800 MWh elproduktion i Piteå, vilket motsvarar hushållsel för ungefär 300 villor.

Det är fördelaktigt att komplettera solcellsanläggningen med solcellsbatterier. Nästan hälften av kunderna som installerade solcellsanläggningar i Piteå förra året valde att även investera i solcellsbatterier. Fördelarna med batterier är många, inklusive möjligheten att öka användningen av egenproducerad el. Det finns redan system som styr användningen av el från batterierna baserat på elpriset eller för att minska fastighetens effekttoppar och därigenom spara kostnader. En annan spännande möjlighet är att sälja stödtjänster för att balansera elnätet.

Många kunder har utnyttjat det gröna teknikbidraget, som erbjuder bidrag på upp till 50 % av kostnaden för batterier när man samtidigt investerar i solceller.

Innan du bestämmer dig för att investera i solceller är det viktigt att undersöka vilka förutsättningar din fastighet har. Faktorer som takets storlek, lutning, riktning och eventuell skuggning från omgivningen spelar en viktig roll för en takmonterad anläggning. Eftersom dessa faktorer varierar mycket mellan olika fastigheter är det bäst att få rådgivning från kunniga installatörer.

När solceller och batterier väl är installerade är underhållsbehovet generellt lågt, vilket tillsammans med generösa garantier skapar förutsättningar för ett tryggt ägande.