Vinnergi och EnergiEngagemang i nytt partnerskap

Foto: HSB solpark Strängnäs

Vinnergi fortsätter sin tillväxt inom solkraft och energilager genom att ingå ett nytt partnerskap med en av Sveriges främsta aktörer inom området, EnergiEngagemang.

EnergiEngagemang grundades 2012 med ursprung i Södermanland och har etablerat sig som en ledande kraft inom solenergi och energilagring i Sverige. De fokuserar på installationer för lantbruk, fastigheter och mark samt driver företag och industrier mot en övergång till ett samhälle fritt från fossila bränslen.

Åsa Lindbom, chef för avdelningen för samråd och tillstånd på EnergiEngagemang, betonar vikten av att bygga starka relationer med kompetenta konsulter för att stödja deras projektportfölj. Hon ser Vinnergi som en värdefull resurs och ser fram emot att utveckla samarbetet med deras erfarna team.

Vinnergi assisterar solparks- och energilagerutvecklare för att accelerera deras tillväxt och möta den växande efterfrågan på solels- och energilagermarknaden, både nationellt och inom EU.

Martin Ansell-Schultz, affärsutvecklare på Vinnergi, uttrycker sin glädje över samarbetet med EnergiEngagemang. Han framhåller Vinnergis initiala stöd inom områden som lokaliseringsutredningar, tillståndshantering, naturvärdesinventeringar och projektledning, samtidigt som han ser möjligheterna till vidare utveckling i partnerskapet.