Debatt: Solparkens framtid omdiskuteras efter domstolens beslut

Foto: Mariana Proença / Unsplash

En nyligen utfärdad dom från Mark- och miljööverdomstolen sätter nya krav på etableringen av solparker på jordbruksmark, vilket ytterligare komplicerar processen för solparksutvecklare. Enligt domen måste utvecklare först utreda möjligheten att använda vindkraft som ett alternativ till solenergi, vilket Nätverket för solparker anser vara orealistiskt.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade sitt beslut om solparken Svedberga i Skåne den 3 april. Beslutet innebär att domstolen upphäver tidigare beslut från Mark- och miljödomstolen som tillät etableringen av solparken. Nu ställs nya krav på utvecklare som vill etablera solparker på jordbruksmark, där de måste visa att det inte är möjligt att öka den förnybara elproduktionen genom att använda vindkraft istället.

"Beslutet idag innebär inget direkt förbud mot att bygga solparker på jordbruksmark, men det är oskäligt att solparksutvecklare måste undersöka alternativet att använda helt annan energi såsom vindkraft. Det är också värt att notera att inte ett enda vindkraftverk har godkänts enligt miljöbalken i Skåne de senaste tio åren, trots att behovet av el är högt", säger Madeleine van der Veer, talesperson för Nätverket för solparker.

Ärendet gällande solparken i Svedberga handlar om avvägningen mellan elproduktion och livsmedelsproduktion. Solparksutvecklaren har argumenterat för möjligheten att kombinera båda, men domstolen anser att i detta fall är det inte tydligt att elproduktionen är viktigare än livsmedelsproduktionen från marken.

"Det är alltför vanligt att elproduktion från solparker ses som motståndare till livsmedelsproduktion, vilket är helt onödigt eftersom dessa två samhällsintressen kan kombineras. Solparken i Svedberga hade kunnat förse 35 000 hushåll med el samtidigt som marken fortsatte att bidra till livsmedelsproduktionen i Sverige", säger Madeleine van der Veer.

En tidigare kartläggning från Nätverket för solparker visar att det finns 80 solparker i Skåne som väntar på beslut från Länsstyrelsen. Tillsammans skulle de kunna öka elproduktionen i länet med 67 procent. Trots detta täcker den totala ytan av jordbruksmarken som påverkas av solparker mindre än 15 procent av den mark som låg i träda i Skåne under 2022.

"Både branschen och länsstyrelserna har tidigare pekat på behovet av reformer av lagstiftningen kring solparker. Denna dom visar tydligt på den akuta och betydande bristen på sådana reformer", säger Madeleine van der Veer.