Logistri Fastighets - Nytt grönt hyresavtal med Leax Skaraborg

Foto: Samuel Ryde / Unsplash

Logistri Fastighets AB har nyligen ingått ett nytt miljövänligt hyresavtal med Leax Skaraborg AB, en del av Leax Group. Samtidigt har de beslutat att investera i en solcellsanläggning. Leax har redan hyrt hela fastigheten Falköping Spjutet 1 och intilliggande Falköping Falevi 2:1, som omfattar 16 246 kvadratmeter och är väl anpassad till deras verksamhet.

David Träff, VD för Logistri, kommenterade: "Vi är mycket glada över att ha förlängt hyresförhållandet med Leax. Det är viktigt för oss att tillgodose våra kunders behov av anpassade och hållbara lokaler samt att upprätthålla långsiktiga kundrelationer. Genom att teckna ett grönt hyresavtal och samtidigt investera i en solcellsanläggning, undersöker vi möjligheten att komplettera en miljöcertifiering av byggnaden. Detta visar på vårt engagemang för att kontinuerligt minska energianvändningen i våra fastigheter."