Solpunkten - Ett globalt föredöme för energigemenskaper

Foto: Solpunkten

C4 Energis framstående solcellspark, Solpunkten, fortsätter att attrahera intresse, denna gång genom sitt deltagande i ett internationellt projekt om energigemenskaper, där Solpunkten i Kristianstad lyfts fram som ett utmärkt exempel.

"Det är glädjande att kunna visa upp vårt arbete och dela det med fler", säger Daniel Persson, elnätschef på C4 Energi.

Solpunkten, som togs i drift 2020, representerar C4 Energis första storskaliga solcellspark med 9 200 solpaneler, där varje panel har en kapacitet på 435 W. Parkens maximala kapacitet är 4 MW.

Nu har Solpunkten, tillsammans med en annan anläggning i Sverige, valts ut som ett föredöme för energigemenskaper i det internationella projektet StartSun (Start-ups for Solar Energy Communities), vilket syftar till att underlätta etableringar av energigemenskaper i länderna runt Östersjön.

En särskilt intressant affärsmodell för Solpunkten är ägandet där C4 Energi äger 60 procent av parken, medan resten ägs av en ekonomisk förening där medlemmarna har köpt andelar. Även lokala företag, som fastighetsägare, har investerat som delägare.

"Vi ser Solpunkten som ett utmärkt exempel där kommunen delar ägarskapet med privatpersoner och företag, vilket visar på en bred inkludering," säger Sara Spjuth, projektledare på Länsstyrelsen i Östergötland.

Daniel Persson, elnätschef på C4 Energi och styrelsemedlem i den ekonomiska föreningen som är delägare i Solpunkten, kommenterar strategin med de olika affärsmodellerna.

"För oss var det viktigt att skapa ett positivt, lokalt engagemang. Det är så vi som energibolag, tillsammans med kommuninvånare och företag, skapar kraft som gör att kommunen kan fortsätta att växa och utvecklas."

Arbetsgruppen nämner även Solpunktens placering – i svårtillgänglig sankmark på Sveriges lägsta punkt – som en intressant aspekt med tanke på de positiva effekterna av att kunna utnyttja marken för högproduktiv nytta.

Projektet kommer att resultera i ett startpaket för etablering av olika typer av energigemenskaper, med vägledning baserad på goda exempel från partnerländerna, vilket kan vara till hjälp för andra som planerar liknande projekt.

"Därför känns det både glädjande och viktigt att få dela med sig av den kunskap och de erfarenheter vi på C4 Energi har samlat på oss under resan med Solpunkten," säger Daniel Persson.

Fakta: Solpunkten har 9 200 solpaneler med en effekt på 435 Watt per panel. Verkningsgraden är cirka 19,5 procent, vilket innebär att över 19 procent av solstrålningens energi kan omvandlas till el. Panelernas förväntade livslängd är 30 år eller längre. Elproduktionen för parken är 4 MW.