Absolicon - Ledande inom solvärme för stora industrier

Joakim Byström Absolicon

Absolicon är en pionjär inom solvärme, med enastående teknologi som erbjuder effektiva lösningar för stora industrier. Grundaren Joakim Byström betonar att deras solfångare ger tre gånger mer energi än solceller per ytenhet och minimerar koldioxidutsläppen. Trots bristen på statligt stöd kämpar företaget för att övertyga globala företag att övergå till hållbar värmeenergi. Med projekt i Egypten och Kanada ser Absolicon en lovande framtid mot en mer hållbar värld.

Joakim Byström reflekterar över bolagets resa:

– Vi inledde snabbt och sålde våra första produkter redan 2005. Men vår tillväxt har inte varit lika explosiv som solcellsbranschen. Solvärmen har inte utvecklats i samma takt, delvis på grund av att solcellsmarknaden har fått enorma subventioner globalt, vilket inte solvärmen har haft, konstaterar han.

Trots konkurrensen från solceller ser Joakim inte dem som direkta rivaler, utan snarare som komplement.

– Solceller genererar elektricitet medan vi producerar värme. Det är olika delar av energiproblemet som vi adresserar. Idag använder typiska bryggerier och mejerier en fjärdedel av sin el från vind- och solceller och tre fjärdedelar värme från förbränning av naturgas, olja, kol eller biobränslen.

Absolicons mål är att hjälpa industrier att uppnå noll koldioxidutsläpp.

– De stora industriföretagen förbrukar stora mängder värme och har ambitiösa klimatmål, men saknar lösningar för att uppnå dem. Det är där vi kommer in i bilden. Många stora livsmedelsindustrier, som bryggerier och mejerier, förbrukar stora mängder värme, oftast från fossila bränslen, säger han.