Miljövänliga innovationer i Sandviken

Foto: Caspar Rae / Unsplash

Svenska Handelsfastigheter planerar att installera solceller och ett batterilager på det så kallade Systembolagshuset i centrala Sandviken. Genom att sätta upp solceller med en kapacitet på 30 kW och ett batterilager med kapacitet för 50 kW förväntas både energianvändningen och koldioxidavtrycket minska, vilket representerar ett betydelsefullt steg i företagets strävan efter hållbarhet och energieffektivitet.

Enligt Nicklas Ekbom, förvaltare Nord vid Svenska Handelsfastigheter, kommer installationerna att bidra till att balansera elnätet under perioder av kapacitetsbrist och störningar genom att erbjuda stödtjänster kopplade till Svenska Kraftnät. Samtidigt förväntas de minska driftskostnaderna och öka pålitligheten för hyresgästerna.

Utöver dessa åtgärder inkluderar projektet även installation av ett nytt luftreningsaggregat, en ny fjärrvärmecentral, nya injusterings- och termostatventiler samt injustering av värmesystemet. Syftet med dessa åtgärder är att ytterligare förbättra energieffektiviteten i fastigheten och minska dess miljöpåverkan.

Sandviken-projektet exemplifierar Svenska Handelsfastigheters kontinuerliga integrering av hållbara lösningar i sin fastighetsportfölj. Detta inte bara gynnar miljön utan även skapar ekonomiska fördelar för företaget och dess hyresgäster.