Centrala Frösunda strålar med ny fasad

Fasaden mot Sofia Magdalenas Plats i Frösunda. Foto: Roger Spetz, Gatun Arkitekter

Centrala Frösunda genomgår de sista stegen av upprustningen. Gatun Arkitekter och Fastpartner har gemensamt förvandlat HP:s tidigare högkvarter till ett välkomnande multi-tenant-hus med hög service och ett elegant utbud av restauranger. Den nya fasaden, som nu har installerats mot Sofia Magdalenas Plats, accentuerar husets bågform genom färgat glas med integrerade solceller.

– Fasaden har blivit spektakulär, inte bara estetiskt tilltalande utan den höjer också den tekniska prestandan, kommenterar Roger Spetz, ansvarig arkitekt på Gatun.

Fastigheten, belägen på Gustav III:s Boulevard 32–36, rymmer en kombination av kontorsutrymmen, caféer och restauranger, gym samt en komplett konferensanläggning.

bild
Foto: Roger Spetz, Gatun Arkitekter