AFRY leder solenergiprojekt för AboitizPower i Filippinerna

Foto: Derek Sutton / Unsplash

Aboitiz Solar Power, Inc, dotterbolag till Aboitiz Power Corporation (AboitizPower), har utsett AFRY som owners engineers för att bygga en 172 MWp solcellsanläggning i Negros Occidental, Filippinerna.

Projektet kommer att ansluta förnybar energi till elnätet och förväntas vara i drift mot slutet av 2024. AFRY kommer att erbjuda projektledning, designgranskning och support under byggandet och driftsättningen. Det är en del av AboitizPowers planer på att öka sin förnybara energiproduktion och stöder Filippinernas övergång till ren energi.