SLP når solcellsmål - 15 MW installerat

Foto: SLP

SLP har framgångsrikt nått sitt mål att installera solceller med en total effekt på 15 MW. Detta mål antogs vid början av 2023 med sikte på att uppnås före slutet av 2025. De 15 MW är fördelade över 35 av deras totalt 99 fastigheter.

Tommy Åstrand, verkställande direktör på SLP, kommenterar: "Det är glädjande att vi redan har nått målet för installerad solcellseffekt. Vi fortsätter att expandera och arbetar kontinuerligt med att optimera våra fastigheter för att minska driftskostnaderna och öka hållbarheten. Vi har framgångsrikt genomfört energioptimeringar på delar av vår fastighetsportfölj, men det återstår mycket arbete att göra."

SLP specialiserar sig på att utveckla och förvalta logistikfastigheter med stora, platta tak, vilket skapar idealiska förutsättningar för installation av solcellsanläggningar. Investeringar i solenergi bidrar inte bara till förbättrat driftsnetto utan minskar också risken för prisfluktuationer och kapacitetsbrist inom elnätet.

SLP:s hållbarhetsramverk revideras vartannat år, med nya mål som antas från och med 2025.