OX2:s analys av energipolitiken

Foto: Anna Jiménez Calaf / Unsplash

Idag presenterade regeringen den energipolitiska inriktningen, som innehöll flera positiva aspekter enligt OX2. Organisationen uppskattar regeringens helhetsperspektiv men betonar att fler åtgärder behövs för att möta den ökade efterfrågan på energi.

Regeringen framhöll vind- och solkraft som de mest lämpliga alternativen för snabb utbyggnad, men det saknades konkreta förslag kring hur detta skulle genomföras. OX2 påpekar att det krävs en medveten politisk strategi för att öka godkännandet av nya energiprojekt hos kommunerna och för att främja havsbaserade projekt. De efterlyser incitament för kommunerna samt tydliga riktlinjer för havsbaserade projekt.

Samtidigt välkomnar de regeringens systemperspektiv men uppmanar till att inte fastna i traditionella lösningar, utan istället sträva mot innovativa energilösningar som kombinerar förnybara energikällor med exempelvis energilagring och gasturbiner.