Strängnäs Fastighets AB installerar solceller med stöd från Klimatfonden

Det kommunala fastighetsbolaget Strängnäs Fastighets AB ska med stöd från Klimatfond Strängnäs installera solceller på Vasaskolans tak. Foto Lina Östling

Strängnäs Fastighets AB, det kommunala fastighetsbolaget, kommer att installera solceller på taket till Vasaskolan med stöd från Klimatfond Strängnäs. Genom att producera sin egen fossilfria energi kommer bolaget att balansera det ökade elbehovet.

Ett samverkansavtal har tecknats mellan Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag för att påskynda energi- och klimatomställningen i hela kommunen. En gemensam satsning på 60 miljoner kronor möjliggör detta arbete, och andra lokala företag, föreningar och kommunen kan ta del av det genom Klimatfond Strängnäs.

Med målet att uppnå fossilfrihet år 2030 och klimatneutralitet år 2040 tar Strängnäs Fastighets AB, SFAB, ytterligare ett steg mot utbyggnaden av lokalproducerad, förnybar el i Strängnäs kommun. Under året kommer de att installera solceller på taket till Vasaskolan med stöd från Klimatfonden, vilket förväntas generera ungefär 70 000 kWh per år.

SFAB har tidigare installerat solceller på kulturhuset Multeum, Strängnäs Resecentrum och sitt eget kontor. Vasaskolan, med knappt 300 elever och belägen centralt i Strängnäs, blir den första skolan att få solceller.

Daniel Ceder, energi- och miljöstrateg på SFAB, förklarar att skolor använder mycket energi och att taket på Vasaskolan är lämpligt för solceller.

SFAB planerar att sätta upp solceller på fler fastigheter och håller på att utveckla en plan för detta. Solcellsföretagen har dock stor efterfrågan, så installationen på Vasaskolan förväntas ske till hösten.

Genom att sätta upp solceller visar SFAB sitt engagemang för att minska klimatpåverkan, vilket har stor symbolisk betydelse för bolaget och invånarna i Strängnäs.