Patrik Hahne utsedd till Soltechs nya VD

Foto: Patrik SM

Idag har styrelsen beslutat att utse Soltechs nuvarande COO, Patrik Hahne, till den nya VD:n för Soltech Energy Sweden AB (publ), med tillträde den 2 april 2024.

Under de senaste fem åren har Soltech upplevt en betydande tillväxt genom både förvärv och organisk expansion och är nu en framstående aktör inom solenergibranschen. Med de nya finansiella målen för koncernen som kommunicerades i januari 2024, är det lämpligt att genomföra en VD-succession.

Patrik Hahne, som har innehaft rollen som COO på Soltech i tre år, kommer nu att överta rollen som VD från och med den 2 april. Patrik har omfattande erfarenhet av företagsledning, inklusive flera VD- och styrelsepositioner både i Sverige, Norden och i Asien. Han är ingenjör med gedigen erfarenhet inom affärsutveckling inom grön teknik och entreprenörskap och har arbetat nästan tjugo år inom Addtechkoncernen, bland annat som VD för flera dotterbolag. Patrik har också omfattande erfarenhet av förvärv, integration samt att maximera synergier mellan olika dotterbolag.

Patrik Hahne kommenterar sin nya roll som VD:

"Det är med ödmjukhet och stort engagemang som jag tar mig an rollen som VD. Jag är stolt över att få leda Soltech med dess fantastiska verksamhet och medarbetare som har möjliggjort bolagets tillväxtresa. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Soltech med ett starkt fokus på kvalitet, helhetslösningar och lönsam tillväxt, samt att skapa värde för våra kunder och aktieägare, och att vara en viktig del av den gröna omställningen."

Patrik Hahne efterträder den nuvarande VD:n för Soltech, Stefan Ölander, som kommer att fortsätta som styrelsemedlem i bolaget. Stefan har innehaft rollen som VD sedan 2018 och har under sin ledning fokuserat på att göra Soltech till en helhetsleverantör inom solenergi och relaterade affärsverksamheter. Genom förvärv av ett stort antal bolag inom solenergi-, tak-, elteknik- och fasadbranscherna har traditionella företag omvandlats till hållbara företag med Soltechs stöd. Under Stefans ledning har Soltech vuxit organiskt och genom förvärv och hade en omsättning på cirka 3 miljarder SEK år 2023, med positivt EBITA och cirka 1 000 anställda på tre marknader.