Tysk solelsproduktion tar fart

Bilden visar en storskalig solkraftspark i Leizen i Tyskland. Foto: Vattenfall.

I Tyskland byggs fler nya solenergianläggningar för att producera el och värme än någonsin. Enligt Bundesverband Solarwirtschaft,,BSW, i Berlin har över en miljon nya anläggningar installerats. Tyskland producerar cirka tio gånger mer solel per invånare jämfört med Sverige. I Tyskland kommer cirka var tionde kilowatttimme från solel.

Vattenfall har förvärvat den tyska solenergiutvecklaren Solizer. I transaktionen
ingår en pipeline av storskaliga solenergiprojekt i Tyskland med en volym på 4
GW och ett erfaret team medarbetare. Förvärvet utökar Vattenfalls tyska
solcellsutvecklingsportfölj till totalt 7 GW.

Helene Biström, chef för Vattenfalls affärsområde Wind, betonar vikten av detta förvärv:

– Tyskland är en viktig marknad för Vattenfalls solenergiutveckling. Solenergin är kostnadsmässigt konkurrenskraftig och kan byggas utan subventioner, vilket är viktigt för att kunna möta kundernas snabbt ökande efterfrågan på billig solkraft. 

Vattenfall har tidigare investerat i solparken Tützpatz på 76 megawatt i Mecklenburg-Vorpommern. Målet med projektet i Tützpatz är att kombinera jordbruk och solceller på en yta av 95 hektar för att på så sätt samla ytterligare praktisk erfarenhet för framtida kommersiella projekt av solelsproduktion på jordbruksmark.