RWE satsar på grönt men larmar om energiutmaningar

Med sina kraftverk i Tyskland, Storbritannien och Nederländerna producerar de ungefär 3 000 anställda på RWE Generation el främst från gas, vattenkraft och biomassa. Företaget är rankat som nummer två i Europa när det gäller gaseldade kraftverk. RWE-koncernen samlar sina vätgasaktiviteter inom RWE Generation. RWE driver framåt över 30 projekt inom vätgasområdet tillsammans med partners från industri och vetenskap. Foto: RWE Group

Tysklands största elproducent, RWE, är på väg att förvandlas. Från att ha varit symbolen för kolkraft och miljökonflikter har bolaget nu omfamnat en grön framtid. Trots stora investeringar i förnybar energi varnar bolagets VD för utmaningar gällande energitillförsel, pris och klimatskydd.

I en tid då Nordrhein-Westfalen siktar på att fasas ut kolenergin senast 2030 och kärnkraften redan är avskaffad i Tyskland, har RWE ambitiösa planer. Med ett investeringspaket på 55 miljarder euro i vindkraft, solenergi, biomassa, vattenkraft och gas, samt vätgasproduktion, styr bolaget skutan mot hållbarhet under ledordet "Growing Green".

Osäkra utsikter

RWE:s ekonomiska rapport visar på en stark utveckling där endast en mindre del av resultatet kommer från kol- och kärnkraft. Trots framgångarna och en planerad utdelningshöjning är utsikterna för det kommande året mer osäkra, med förväntningar på lägre resultat på grund av fallande grossistpriser på el.

- Bolagets strategi för kraftverk är avgörande för Tysklands energiframtid, menar VD Markus Krebber. Med planer på att uppföra gaskraftverk på 3 gigawatt och senare konvertera dem till vätgas, siktar RWE på att ersätta det tidigare energisystemet. Krebber öppnar även för användning av koldioxidinfångning och -lagring (CCS) i gaskraftverk, förutsatt att ekonomin och infrastrukturen tillåter.

Behov av synkronisering

Krebber pekar på brister i energiomställningen som helhet, särskilt gällande elnätets utbyggnad och kostnader. Han understryker vikten av att synkronisera utbyggnaden av nätet med expansionen av förnybar energi för att undvika oproportionerliga kostnader och sociala frågor. Dessutom kritiserar han det europeiska utsläppshandelssystemet, där priset på utsläppsrätter har sjunkit kraftigt, delvis på grund av EU-kommissionens beslut att auktionera ut extra rätter för att finansiera budgeten.

RWE:s omställning markerar en ny era för Tysklands energilandskap, men resan framåt är fylld av utmaningar som kräver genomtänkta lösningar för att säkerställa energitillförsel, hålla nere kostnaderna och skydda klimatet.

Källor: EU-kommissionen/ RWE