Solpaneler blir ett måste på nya hus från 2029 – EU sätter ribban

Varje medlemsland kommer att behöva upprätta en nationell renoveringsplan som bland annat introducerar nya energiklasser för byggnader. Foto: Creative Commons lic. Pixabay, kredit: Meddybris

Från och med 2029 kommer alla nya bostadshus inom Europeiska unionen att krävas vara utrustade med solpaneler. Detta beslut är en del av EU:s ambitiösa plan för att göra alla byggnader klimatneutrala till 2050 och minskar beroendet av fossila bränslen.

Brüssel har tagit ett stort steg mot en mer hållbar framtid genom att Europeiska parlamentet röstat igenom en ny direktiv om total energieffektivitet i byggnader. Målet är att drastiskt minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser.

Nyckelkomponent

Solpaneler på tak är en nyckelkomponent i EU:s klimatstrategi, avsedda att producera el och bidra till varmvattenproduktionen. Med detta drag hoppas EU att göra invånarna mindre sårbara för de svängande priserna på olja och gas.

Alla nybyggda bostäder kommer att omfattas av solpanelskravet från 2029. För befintliga husägare införs inget omedelbart krav, men från 2033 måste även hus som genomgår större renoveringar utrustas med solpaneler.

Genomförs nationellt

Offentliga byggnader står i tur redan 2027, förutsatt att det är tekniskt och ekonomiskt rimligt. För nya offentliga byggnader träder kravet i kraft redan två år efter direktivets ikraftträdande.

Innan dessa regler blir bindande väntar godkännande från ministerrådet och därefter måste medlemsländerna se till att direktivet genomförs nationellt. Enligt en talesperson från det tyska ekonomidepartementet kan implementeringen av solpanelsplikten ta upp till ett år efter godkännande.

Steget före

Tyskland ligger redan steget före i vissa regioner där solpanelsplikt för nya bostäder redan är verklighet, inklusive i delsyaterna Baden-Württemberg, Berlin, Bremen och Hamburg. Andra delstater som Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen och Schleswig-Holstein planerar att införa liknande regler.

Källa: Europaparlamentets tidning