Soltech Energy Solutions säkrar miljonavtal för batteripark i Falun

Zen Dinha, affärsingenjör på Soltech Energy Solutions Foto: Soltech Energy Solutions

Soltech Energy Solutions har nu undertecknat ett nytt avtal om batterilagring med ett ordervärde på cirka 60–70 MSEK. De kommer att assistera Falu Energi & Vatten AB med att planera och installera en batteripark med en kapacitet på 12 MWh i Falun. Detta blir den största batteriinstallationen från Soltech i länet hittills och förväntas vara i drift från november 2024.

Soltech Energy Solutions, ett dotterbolag till Soltechkoncernen, fokuserar på tekniska lösningar inom avancerade energisystem, energilagring och solenergilösningar i stor skala. Företaget har fått i uppdrag att bygga en annan betydande batteripark, denna gång i Falun, för det kommunala energibolaget Falu Energi & Vatten.

Zen Dinha, affärsingenjör på Soltech Energy Solutions, uttrycker sin glädje över att få bidra med tekniklösningar som kommer att stödja frekvensreglering och stabilisering för Falu Energi & Vatten. Hon betonar att sådana batteriparker är en framtidssatsning som kommer att vara värdefulla för energibolaget och det regionala elnätet.

Med ett kraftigt ökande behov har Soltech Energy Solutions under de senaste åren blivit ledande på marknaden för storskalig batterilagring, vilket är avgörande för att balansera elproduktion och elförbrukning i den gröna omställningen. Företagets batteriavdelning har bistått andra solenergibolag, kommunala energibolag och aktörer inom transportsektorn med planering, installation och underhåll av energilager.

Den växande andelen förnybar energi i landet innebär en ökad efterfrågan på stabiliserande tjänster som batterilagring för att hantera den ökande icke-planerbara elproduktionen. Zen Dinha ser en fortsatt tillväxt för marknaden för storskaliga batteriparker, särskilt i kombination med befintliga solenergianläggningar.

Soltech Energy Solutions har tidigare arbetat med projekt som inkluderar batterilager för olika kunder, inklusive Varberg Energi (14 MWh), Alight (2 MWh), Tekniska verken (4 MWh), Falkenklev Logistik (2 MWh) och Nybro Energi (12 MWh).