Lösningar för solanläggningar på jordbruksmark

Bilderna visar en solbruksinstallation i Taiwan som använder invertrar och effektoptimerare från SolarEdge (©SolarEdge).

Den 12 mars 2024 inledde SolarEdge, en framstående leverantör av DC-optimerad växelriktarteknik för solenergi både i Sverige och globalt, ett samarbete med Region Skåne för att utforska möjligheterna med solbruk och kombinerad produktion av solenergi och jordbruksgrödor på samma mark.

Solbruk är en växande trend internationellt och Region Skåne vill undersöka dess potential i Sverige. De planerar att etablera en försöksanläggning för att studera användningen av solbruk under svenska förhållanden. Platser utvärderas för närvarande för att hitta lämpliga områden för försöksanläggningen.

Tove Zellman från Region Skåne, som är projektledare för försöket, förklarar: "I Skåne upplever vi ett högt tryck på marken för olika ändamål samtidigt som livsmedelsproduktionen är av stor betydelse. Vi strävar efter att hitta nya sätt att effektivt utnyttja marken."

Den planerade testanläggningen kommer att undersöka hur olika konfigurationer och tekniker för solanläggningar påverkar både jordbruksproduktionen och solenergiproduktionen. Det inkluderar tester av olika monteringsmetoder, såsom vertikal montering med liggande eller stående paneler och montering med en solföljare för att optimera panelernas position under dagen i förhållande till solens rörelse över himlen.

En viktig del av testningen kommer att fokusera på effektiviteten hos SolarEdges växelriktarlösning för att öka energiproduktionen vid solbruk. Genom att använda effektoptimerare kan varje panel maximera sin produktion oberoende av väderförhållanden, skuggning eller nedsmutsning.

Daniel Sjödin, Sverigechef för SolarEdge, betonar: "Det finns flera innovativa sätt att installera solenergisystem som kan gynna jordbruksproduktionen. Genom att placera panelerna högt skapas utrymme för grödor nedanför, vilket ger skydd mot väder och solsamtidigt som det bevarar markfuktigheten."

Han tillägger: "Vi tror att individuellt optimerade och övervakade paneler kan vara fördelaktiga för att maximera energiproduktionen, särskilt med tanke på att jordbruksmaskiner kan orsaka nedsmutsning av panelerna."

Daniel Sjödin poängterar även fördelarna med teknikens flexibilitet i konstruktionen, vilket möjliggör installation av solcellssystem på ojämn mark – en viktig faktor för avkastningen vid jordbruksinstallationer.

Tove Zellman avslutar: "Vår plan är att skapa en fysisk testanläggning för att praktiskt utforska hur jordbruk och solelproduktion kan kombineras effektivt. Vi strävar efter att sprida denna kunskap till offentliga och privata aktörer inom energi-, livsmedels- och jordbrukssektorn för att hantera potentiella intressekonflikter på den skånska jordbruksmarken."