Blåkläder expanderar solenergi i global tillverkningskedja

Foto: Blåkläder

Blåkläder, en världsledande tillverkare av arbetskläder, har länge integrerat solenergi i sina fabriker i Sri Lanka och Myanmar. Nu expanderar Blåkläder sin solkraftsinfrastruktur genom att installera solpaneler på sitt lager i Svenljunga.

Genom att utrusta det nya lagret i Svenljunga med solpaneler förstärker Blåkläder sin globala värdekedja med ytterligare solenergi. Redan drivs Blåkläders huvudkontor med 100% förnybar energi, och denna investering i solpaneler bidrar nu också till produktionen av fossilfri energi.

Solpanelerna som installerats har en årlig kapacitet på 173 000 kWh och är en integrerad del av det Silver-certifierade lagret enligt Swedish Green Building Council. Blåkläder är välkända för sitt engagemang för ansvarsfull tillverkning och har under lång tid investerat i klimateffektiva lösningar och solenergi i sina fabriker i Sri Lanka och Myanmar. Dessa åtgärder har resulterat i en årlig minskning av koldioxidutsläppen med cirka 500 ton CO2-ekvivalenter.

Som en stor tillverkare av arbetskläder, med en årlig produktion på cirka sex miljoner plagg, strävar Blåkläder ständigt efter att minska sitt globala miljöavtryck. Nästa steg i denna ständigt pågående process är att driva omställningen till förnybar energi även hos leverantörerna till fabrikerna, vilket ytterligare kommer att bidra till att minska företagets totala klimatpåverkan.