Svea Solar bland Europas snabbast växande företag för tredje året i rad

Foto: Evgeniy Ayoshin/Unsplash

Efter 10 års erfarenhet fortsätter Svea Solar sin framgångsrika tillväxtresa. I Financial Times ranking över Europas 1000 mest snabbväxande företag under perioden 2019 till 2022 är Svea Solar det enda svenska företaget inom energisektorn som inkluderas. Med närvaro på sju europeiska marknader har Svea Solar etablerat en stark position, där samarbetet med IKEA på fem marknader har varit fördelaktigt.

"Solen kommer att bli världens primära energikälla, och detta är något som nästan alla prognoser samstämmigt bekräftar. Den verkligt spännande frågan är hur snabbt denna övergång kommer att ske. Genom vår företagstillväxt accelererar vi energiomställningen i Europa, vilket gör tillväxten fortsatt viktig för oss," säger Erik Martinson, medgrundare och VD på Svea Solar.

För tredje året i rad hamnar Svea Solar bland de snabbast växande företagen i Europa. Den höga efterfrågan på solenergi, drivet av höga elpriser och behovet av att minska beroendet av rysk gas i Europa, har skapat en betydande ökning för solenergin. På liknande sätt ser vi nu en boom för batterilagring i Europa, där det har blivit allt mer ekonomiskt fördelaktigt att ha hembatterier.

"När vi grundade Svea Solar för bara 10 år sedan trodde nästan ingen, förutom jag och min medgrundare Björn Lind, på potentialen i solenergi. Nu har hela branschen vuxit fram och vi har framgångsrikt visat att solenergi är lönsamt även i Sverige och bidrar positivt till elsystemet som helhet. Vår målsättning är att fortsätta växa i Europa och sträva mot att bli ett av de ledande solenergiföretagen på kontinenten," tillägger Erik Martinson.

I årets ranking placerar sig Svea Solar på imponerande 461:a plats av de 1000 mest snabbväxande företagen i Europa.