Midsummer godkänd som solcellsförsörjare till Svenska kyrkan

Foto: Midsummer

Solenergiföretaget Midsummer har fått godkännande som ramavtalsleverantör för solcellsinstallationer till Svenska kyrkan, en av landets största fastighetsägare.

Sedan starten 2004 har Midsummer aktivt arbetat med hållbarhet genom hela sin verksamhet. Deras solceller av tunnfilm har endast en tiondel av den klimatpåverkan över hela livscykeln jämfört med traditionella solpaneler av kisel. Eric Jaremalm, VD för Midsummer, betonar att det låga klimatavtrycket blir allt viktigare för kunder.

Midsummer valdes som en av fyra ramavtalsleverantörer till Svenska kyrkan på grund av företagets hållbarhetsarbete, panelernas diskreta utseende och ultralåga klimatavtryck.

Midsummers solcellstak är diskreta och liknar vanliga plåttak. Detta estetiska element är av stor betydelse inte bara för kulturmärkta byggnader utan även för alla fastighetsägare som värdesätter vackra tak. Jaremalm understryker att Midsummers modeller kan monteras på tak utan att penetrera dem, vilket minskar både den visuella och materiella påverkan, speciellt på skyddade byggnader.

Många av Sveriges kyrkobyggnader är skyddade enligt kulturmiljölagen, vilket gör att tillstånd krävs för förändringar. Svenska kyrkan har dock ett stort antal byggnader som inte är skyddade och lämpar sig väl för solcellsinstallationer, vilket passar väl in i deras klimatmål för att vara klimatneutrala år 2030.

Svenska kyrkan, med nästan 20 000 byggnader, inklusive 3 400 kyrkobyggnader, strävar efter att öka produktionen av förnybar el och därmed bidra till Sveriges energiomställning.