Rottneros bygger Värmlands största solcellspark

Bild: Rottneros

I våras tog Rottneroskoncernens styrelse beslutet att investera 93 miljoner i en solcellspark och batterilager. Det är i led i koncernens strävan att öka andelen förnyelsebar el, men också för att minska exponeringen mot elmarknaden. Nu är upphandlingen klar. Det blir Nordic Solar som kommer leverera solcellerna och Powerworks står för batterilagret.

– Vi har jobbat med upphandlingen i nära samarbete med dem vi gått ut med förfrågan till. Både Nordic Solar och Powerworks har visat prov på stor teknisk kunnighet och vilja att hitta lösningar som passar kundens behov, säger Sofia Hidén, platschef på Rottneros Bruk utanför Sunne.

Enligt Paper Province blir anläggningen Värmlands största solcellspark

 – För oss är det här en ny typ av produktion. Det är av stort värde för Rottneros att få stöd i att optimera energiinvesteringens livslängd och leverans. Båda leverantörerna kan hjälpa oss med det på ett bra sätt, säger Sofia Hidén, platschef vid Rottneros Bruk.

Anläggningen förväntas generera 3 GWh/år. Det är en mindre del av elförbrukningen i fabriken.

Anläggningen förväntas vara i drift i slutet av augusti 2024.