Från deponi till energi - Rottneros och Nordic Solar i samarbete

Rottneros Bruk och Nordic Solar bygger tillsammans Värmlands största solpark på en tidigare oanvänd deponi. Foto: Nordic Solar

Nordic Solar tar stora steg framåt med sitt solparksprojekt, som blir Värmlands största med en kapacitet på 2,6 MW. Den imponerande anläggningen kommer att byggas på det tidigare oanvända området vid Rottneros bruk - en deponi som nu omvandlas till en satsning på hållbarhet och förnybar energi.

Beslutet från Rottneros att placera solparken på en outnyttjad mark är strategiskt och kan fungera som en inspirationskälla för andra industrier och kommuner med liknande förutsättningar att övergå till hållbara energilösningar. Att bygga på en deponi utgör en speciell utmaning, eftersom konventionella metoder som grävning, pålning och schaktning inte kan användas. Därför krävs innovativa och unika lösningar under byggprocessen.

Nordic Solar har valt att konstruera solcellsanläggningen ovan mark genom att skapa en specialanpassad underkonstruktion som är utformad för att stå på en deponi. Frida Johansson, VD för Nordic Solar, uttrycker sin glädje över att delta i Rottneros arbete med att öka användningen av förnybar energi och betonar företagets förmåga att erbjuda skräddarsydda lösningar för att möta specifika behov.

Sofia Hidén, platschef på Rottneros Bruk, understryker värdet av Nordic Solars tekniska expertis och deras vilja att anpassa lösningar efter Rottneros behov. Samarbetet förväntas inte bara optimera energiinvesteringens livslängd utan utgör också en viktig del av Rottneroskoncernens långsiktiga hållbarhetsstrategi.

Solparken förväntas vara i drift i augusti 2024 och kommer inte bara att förse Rottneros Bruk med förnybar energi, utan också bidra till minskade koldioxidutsläpp och främja en mer hållbar energiinfrastruktur i Värmland. Nordic Solar strävar efter att vara en ledande aktör inom övergången till förnybar energi, och detta projekt är ett ytterligare bevis på deras engagemang för att göra positiva förändringar för samhället.