Brion Solenergi och Tommy Allström Byggproduktion inleder solcellssamarbete

DSVs Lager i Landskrona. Foto: Brion

Brion Solenergi AB har ingått avtal med byggföretaget Tommy Allström Byggproduktion för att bygga en solcellsanläggning på DSVs nyligen uppförda lagerbyggnad i Landskrona. Den totala ytan för byggnaden är 175 000 kvadratmeter, vilket gör den till den största logistikbyggnaden i Norden. Byggnaden, som kommer att uppföras intill den befintliga lagerbyggnaden, kommer att fungera som nav för logistikverksamheten och betjäna den nordiska marknaden.

Projektet genomförs som en totalentreprenad, och solcellerna kommer att installeras på två tak med en kapacitet på 9,837 MW och 4,333 MW. Projekteringen pågår för fullt, och installationen planeras äga rum under 2024. Projektet är starkt inriktat på miljö och kommer att certifieras enligt BREEAM. Delar av lagret kommer också att automatiseras.

”Det är ett fantastiskt spännande projekt att vara en del av. Vi har specialiserat oss mot solenergiprojekt inom nyproduktion, det är glädjande att vara med på en så här omfattande solenergianläggning. Vi har haft en långvarig dialog med projektledningen för att hitta optimala lösningarna för kunden. Det är ett stort och komplext projekt som har och kommer fortsatt kräva nära samarbete med alla parter, ” kommenterar Olle Blandin, VD på Brion Solenergi.

”Brion har varit väldigt enkla att diskutera med och dom är flexibla till hur vi vill ha entreprenaden utförd. Nu går vi in i ett annat skede och snart skall installationen börja.” säger Tommy Ahlström på Tommy Allström byggproduktion.