SSAB Ghedi Steel Service Center övergår till fossilfri energi med solpaneler

Fotograf: Photographer.

SSAB Swedish Steel S.p.A, baserat i Ghedi, Italien, har tagit  ett steg mot hållbarhet genom att driva sin produktionsanläggning med fossilfri energi. Genom att installera solpaneler på taket till sin produktionsanläggning har SSAB Ghedi Steel Service Center nu omställt sin produktion till att vara helt fossilfri.

Det nya plåttaket på SSAB Ghedi Steel Service Center är tillverkat av hållbart  färgbelagt stål, som tillhandahålls av Ruukki Construction, en del av SSAB-koncernen. 

Denna övergång till fossilfri energi på SSAB Ghedi Steel Service Center illustrerar SSABs hållbarhetsstrategi, som strävar efter att erbjuda utsläppsfria stålprodukter. SSAB har som mål att vara först på marknaden med fossilfritt stål i kommersiell skala år 2026 och att i stort sett eliminera koldioxidutsläppen från den egna verksamheten omkring 2030.

Projektet för att installera solpanelerna genomförs av Solnet Group och förväntas generera 830 MWh per år. En betydande del av den producerade energin kommer att användas för produktionen i Ghedi Steel Service Center och kontorsbyggnaden, samt för laddning av elfordon. Överskottet kommer att säljas tillbaka till elnätet.

Julia Seeber, VD för SSAB Swedish Steel S.p.A, uttrycker sin glädje över att kunna nå hållbarhetsmålen med hjälp av solenergi och betonar vikten av förnybar energi för att minska CO2-utsläppen.