Nordic Solar Danmark inleder bygget av Sveriges första solcellspark i Lindesberg

VD Nikolaj Holtet Hoff (tv) och COO Glenn Aagesen, Nordic Solar. Foto: Nordic Solar

Nordic Solar Danmark påbörjar konstruktionen av sin första solcellspark i Sverige, belägen nära Lindesberg i södra delen av landet. Projektet har en kapacitet på 22 MWp, motsvarande elförsörjningen för cirka 7 000 europeiska hushåll. Lindesberg Solar Park Danmark markerar starten på en serie projekt i samarbete med den svenska utvecklingspartnern Helios Nordic Energy AB.

Nordic Solar Danmark planerar att etablera flera solcellsparker i Sverige med en sammanlagd kapacitet på flera hundra MWp de kommande åren, och Lindesberg Solar Park blir den första som tas i drift. Förväntad anslutning till elnätet för solcellsparken är planerad under det tredje kvartalet 2024.

Lindesberg solcellspark är Nordic Solars första solcellspark i Sverige som de påbörjar bygget av. Den nya parken har en kapacitet på 22 MWp, vilket motsvarar årsförbrukningen för cirka 7 000 europeiska hushåll.

Bolaget har planer på att bygga solcellsparker med en total kapacitet på flera hundra MWp i Sverige genom samarbete med Helios Nordic Energy AB och internt projektutvecklingsarbete. De samarbetsprojekt som Nordic Solar har med Helios Nordic Energy AB har en samlad kapacitet på cirka 270 MWp. Byggandet av Lindesberg Solar Park markerar företagets ökade närvaro och energiproduktion i södra Sverige.

Nikolaj Holtet Hoff, VD för Nordic Solar Danmark, kommenterar: "Sverige är en viktig region för utveckling och produktion av mer solenergi, och vi delar ambitionen att påskynda energiomställningen. Med vår nya solcellspark i Lindesberg och kommande projekt ser vi fram emot att stärka produktionen av solenergi i södra Sverige och bidra till spridningen av förnybar energi tillsammans med våra partners."

Den nya solcellsparken i Lindesberg kommer att bestå av över 31 000 solpaneler på en yta av 44 hektar. Solcellsparken kommer att använda solföljare för att optimera energiproduktionen genom att låta panelerna följa solens rörelser. Dessutom har designen av solcellsparken en inriktning på att stärka biologisk mångfald i området.

Glenn Aagesen, COO för Nordic Solar Danmark, betonar: "Vi har designat vår nya solcellspark i Sverige med fokus på att optimera produktionen av förnybar energi. Solföljare är den perfekta lösningen för den yta som solcellsparken täcker och är dessutom mycket effektiva. Vi samarbetar också med biologer från Mols Consulting för att främja biologisk mångfald i området. Vårt mål är att kombinera solenergiproduktion med en gynnsam miljö för djur- och växtliv i solcellsparken."

Lindesberg Solar Park förväntas vara ansluten till elnätet under det tredje kvartalet 2024.