Ledarskifte på Midsummer - Eric Jaremalm tar över rollen som VD

Eric Jaremalm, ny VD på Midsummer. Foto: Midsummer

Styrelsen för det svenska solenergibolaget Midsummer har beslutat att utse Eric Jaremalm som ny VD för koncernen. Eric Jaremalm, en av grundarna av Midsummer för 20 år sedan, har omfattande erfarenhet av att leda och utveckla internationella teknikföretag.

Jaremalm, som grundade Midsummer tillsammans med den nuvarande VD:n Sven Lindström år 2004, har haft olika ledande befattningar inom företaget, inklusive vice VD, operativ chef och finanschef.

Förutom att ha bidragit till att bygga Midsummer till en framstående global aktör inom tunnfilmssolceller med unik teknologi, har Jaremalm också arbetat med försäljning och utveckling på teknikföretaget Mycronic i över fem år, baserat i Japan.

Styrelsen har utsett Jaremalm för att leda bolaget i det fortsatta arbetet med ökat fokus på kommersiell utveckling och internationalisering av verksamheten. Detta inkluderar etableringen av en ny 50 MW fabrik i Italien och en 200 MW fabrik i Sverige.

"Styrelsen anser att Eric Jaremalm bidrar med omfattande erfarenhet av bolaget, tekniskt kunnande och internationellt försäljningsarbete. I sina olika roller inom företaget har han visat förmåga att fokusera, prioritera och leverera, vilket är av stor betydelse för det framtida arbetet," säger Robert Sjöström, styrelseordförande på Midsummer.

Sven Lindström meddelade i början av oktober att han planerar att avsluta sin roll som VD, men fortsätta på Midsummer som vice VD med ansvar för affärsutveckling och produktportfölj. Styrelsen har också bett Robert Sjöström att stödja företagets ledning, särskilt när det gäller operativa frågor inom marknad och försäljning, förutom sitt uppdrag som styrelsens ordförande.